Tam bylo schválení obecního znaku a vlajky jedním z posledních rozhodnutí, které zastupitelé učinili v uplynulém volebním období v loňském podzimu.

Heraldik Jan Tejkal připravil Čečovickým celkem čtrnáct návrhů, ze kterých mohli vybírat. Vedení obce zveřejnilo jednotlivé podoby znaku a vlajky na facebookových stránkách, aby se obyvatelé Čečovic mohli vyjádřit, který znak se jim nejvíce líbí.

Při rozhodování o finální podobě znaku zastupitelé k názoru občanů přihlédli a po diskuzi se rozhodli vybrat návrh číslo deset.

Nový čečovický znak se tak nese v barvách červené a stříbrné na svisle děleném štítu s břevnem. Tyto barvy představují erbovní znamení rodu píšícího se z Čečovic a připomínaného na tvrzi ve vsi ve 14. století.

Biskupská berla představuje snad nejtypičtější atribut sv. Mikuláše, jemuž je zasvěcena významná čečovická památka gotický kostel.

Trojice koulí je dalším typickým atributem sv. Mikuláše a ve znaku tedy odkazuje rovněž na čečovický kostel. Současně je motiv kruhového předmětu popisovaného jako kotouč nebo jako koule přítomen v klenotu erbu pánů z Velhartic, kteří čečovickou tvrz ve 14. století vlastnili.

Symbol červené pětilisté růže se zlatým semeníkem je převzata z erbu Rožmberků a odkazuje tak na dalšího z vlastníků čečovické tvrze v 15. století Jindřicha z Rožmberka.

Vodorovný pruh u horního okraje štítu ve stříbrném znakovém poli pochází z erbu Lobkoviců, a připomíná tedy renesanční přestavbu čečovické tvrze na zámek v 16. století.

A konečně stříbrno-červeně dělená šestilistá růže představuje modifikaci erbovního motivu Trauttmansdorffů, a odkazuje tak na barokní přestavbu zámku a držení čečovického statku zmíněným rodem.

Víte, které obci patří tento znak?

Uhodnete, které obci patří tento znak s palečným kolem a hvězdami? Odpověď se dozvíte v příštím sobotním vydání Domažlického deníku.

Víte, komu patří?