Tyto hraniční hvozdy jsou od 8. listopadu bezzásahovými územími. Svými podpisy to stvrdili za Lesy ČR generální ředitel Josef Vojáček a za Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR ředitel František Pelc.

„Jde o společný projekt, který zahrnuje již 848, 3 hektarů, na nichž nehospodaříme,“ uvedl generální ředitel Vojáček. V jím zmíněné výměře je dvanáct českých a moravských lokalit. „Ve vybraných oblastech Českého lesa tento režim ale zavádíme poprvé,“ dodal Vojáček.

František Pelc z Agentury upozornil i na zásadní a aktuální jev – klimatickou změnu. „Ponechání alespoň části lesů bez lidských zásahů je v těchto dobách, kdy se ukazuje, že klimatická změna skutečně přichází, opravdu zásadní.“ Jen v takové oblasti se dá sledovat, jak si příroda poradí bez péče lidí.

„Lze tak najít i inspiraci, jak v lesích hospodařit přírodě blízkým způsobem,“ pokračoval Pelc a na závěr dodal, že odolnost lesů je vůči nejrůznějším výkyvům větší, pokud se v nich nachází stromy různého stáří i druhového složení.

Obě nově zvolená bezzásahová území ze stejnojmenných rezervací v Českém lese navíc obsahují část porostů, které patří do databanky přirozených lesů v zemi. Lokalita Pleš má k samovolnému vývoji ponecháno 26, 38 hektarů a Starý Hirštejn 26, 26 hektarů.