„Přišlo 236 dětí a minimálně sto dospělých, což je dosavadní rekord," konstatovala za pořadatele Pavla Tochorová.

„Bavila mě trampolína a skládání puzzle," zhodnotil po absolvování čtrnácti připravených stanovišť Kuba. Děti také malovaly kamaráda pro čarodějnici, lovily pavouky, létaly na koštěti, skládaly obrázky čarodějnic, házely kroužkem na klobouk, střílely koštětem do brány, skákaly kolem pavouka, házely míčky do pece,  vařily lektvary, hledaly havěť v bedně, skákaly v pytli,  házely křišťálovou koulí na plechovky a tvořily kouzelné kytičky.

Za splněné úkoly dostaly razítko do kartičky a když ji měly zcela zaplněnou, dostaly odměnu. „Tu si vybíraly pod zcela novým stanem, který naše pionýrská skupina letos zakoupila, kdyby bylo nepříznivé počasí," konstatovala Tochorová.