První impuls přitom vzešel od vedení zemědělské akciové společnosti.

„Již několik let tady u nás čápi hnízdili, abych pravdu řekl, nevěnovali jsme tomu pozornost. Z komínu byl využíván jeden průduch, až letos zjara se začal požívat i druhý. Po příletů čápů bylo topení problematické,“ uvádí předseda představenstva společnosti Václav Podestát a pokračuje: „Jedno mládě dokonce spadlo do komínového průduchu. Naštěstí se mu nic nestalo a bylo vráceno zpět do hnízda. Tehdy inženýrka Von〜drovicová požádala o pomoc při řešení problému s čápy plzeňské ochránce ptactva, konkrétně pana Makoně.“

Podle slov předsedy se nejprve uvažovalo o vybudování stožáru pro hnízdo, pak byla zvolena jiná varianta.

„V sobotu ráno jsme v půl osmé v areálu družstva za vydatné mlhy rozjeli další akci našeho Dobrovolného ekologického spolku ochrana ptactva (DES OP) v rámci projektu druhové ochrany volně žijícího ptactva. Tentokrát se jedná o přesun hnízda čápa bílého z funkčního komína kotelny na umělou hnízdní podložku mimo něj,“ uvedl Deníku Karel Makoň s tím, že hnízdo je již snesené z komínového tělesa a bude potřebné přemístit je na hnízdní podložku mimo tahový průduch.

Akce se koná za finanční podpory plzeňského krajského úřadu v rámci projektu ochrany zvláště chráněných druhů živočichů.
„Toto opatření umožní čápům v dalších letech bezproblémové hnízdění, aniž by blokovali funkčnost komína, kdy v horším případě hrozil požár hnízda. Technicky nám výrazně pomohl jeřáb z místního družstva a morálně pak hlavně vstřícný přístup jeho vedení. Musím ze zkušenosti říci, že lidé ze zemědělství většinou řeší věci operativněji a vstřícněji než některé subjekty ve městě,“ poznamenal Makoň.

Bez pomoci jeřábu by oba muži novou železnou hnízdní podložku jen stěží na komín dostali.
„Hnízdní podložku vyrobenou po předchozím důkladném změření komína bylo třeba napasovat na jeho hranu, dotáhnout třmen a zajistit,“ vysvětluje Makoň a dodává, že vše klaplo do posledního detailu a za necelou hodinu byla podložka na svém místě. Ke komínu je přitažena speciálním třmenem.

„Na horní rošt ještě osadíme imitaci rozestavěného čapího hnízda. Tu tam dodáme příležitostně tak, aby čápi po návratu ze zimoviště viděli, že kousek od místa, kde hnízdili, mají připravené nové hnízdo. Dále bude třeba zakrýt roštem horní hranu komína, aby mláďata při nácviku letu nepadala do průduchů,“ zakončil Makoň.