Novou kapličkou se mohou pochlubit v Caparticích. Vyrostla na původních základech té, která spolu s velkou částí vesnice zanikla tak, jako mnoho dalších v poválečných letech. Vysvěcena bude v září.

„Bohužel se nedochovala žádná fotografie původní kapličky a téměř žádný obrazový materiál původní osady. To, že tady kdysi kaplička existovala, jsme se dozvěděli z výpovědí starousedlíků. Na základě toho došlo k lokalizaci stavební parcely,“ uvedl Oldřich Kovařík, jeden ze členů Občanského, okrašlovacího a sportovního sdružení (OAS) Český les, které stavbu kapličky organizovalo a zaplatilo.

Podle výpovědí pamětníků byla původní kaplička postavena v 1897 rodinou Macků. „Na základě výpovědi jejich syna, kterému je osmdesát let, jsme vytvořili architektonickou podobu kapličky. Při odhalování původních základů jsme zjistili, že krytina střechy byla plechová, venkovní omítka žlutá a vnitřní modrá,“ řekl Kovařík.

Na místě, kde původní stavba stála, se nic nebudovalo a díky tomu mohla být postavena věrná kopie původní kapličky. Vlastní stavba stála půl milionu korun a provedli ji zedníci z Dílů, Chodova, Hluboké u Kdyně a Domažlic. Na základě sbírky bývalých i současných občanů a za finační pomoci OAS Český les je odléván zvon, který by měl být zavěšen v polovině září.

OAS také hodlá v Caparticích znovuobnovit tradici poutí. „Díky povídkám Báby a dědkové od Jindřicha Šimona Baara jsme se dozvěděli, že ves Capartice byla založena v roce 1705 pro dvanáct dřevorubeckých rodin, které sem přivedl z Horního Falce Jan Hrabě ze Stadionu, aby pro jeho huť, pece a hamry opatřovali dříví,“ uvedl Kovařík s tím, že nová vesnička byla od něho též pokřtěna na Nepomuk. Bohatí sedláci začali říkat přistěhovaným bezzemkům pozemkáři nebo caparti. Slovo Capartice se vyvinulo ze slov tapart i capart, která v sedmnáctém století označovala roztrhaný, otřepaný šat nebo kus šatu. „Na základě těchto informací bychom rádi obnovili tradici poutí v Caparticích, které se v minulosti vztahovaly ke svatému Janu Nepomuckému. Tomu podle pamětníků byla i původní kaplička zasvěcena,“ dodal Kovařík. Veškeré informace o stavbě kapličky, současné mince a tiskoviny jsou pro další generace zaletovány v cibuli zvoničky.