Obsah smlouvy, která byla uzavřena 27. listopadu, se týká zajištění inženýrské činnosti v rámci velkých investičních akcí, konkrétně dostavby pivovaru a kulturního centra a dostavby plaveckého bazénu.

Piráti však s tímto krokem nesouhlasí, jelikož bývalý starosta Miroslav Mach (SPMD) neprošel volebním sítem, a jeho jméno tak nefiguruje v novém městském zastupitelstvu.

„Trváme na tom, že jde buď o účelové vytváření placené pozice z peněz daňových poplatníků pro neúspěšného komunálního politika, nebo o nekompetentnost stávajícího vedení radnice a úřadu, které není schopno probíhající investiční akce zvládnout,“ uvedl mluvčí Pirátů Rudolf Špoták.

Rada města však na své schůzi uzavřela příkazní smlouvu s Miroslav Machem na činnost správce zmíněných staveb proto, že tuto činnost dosud prováděl jako starosta města a na základě uzavřené smlouvy v ní bude pokračovat. „Jedná se o běžný model, který se využívá na větších stavbách pro stavební dozor, autorský dozor a správce stavby. Město tento model využilo již v minulosti při akci Čistá Berounka,“ objasnil starosta Domažlic Zdeněk Novák (SPMD).

Konkrétní činnosti, ke kterým se smlouva váže, jsou popsány v příloze příkazní smlouvy. Vše je uveřejněno v registru smluv. „Činnost správce stavby je činností vyžadující odpovídající kvalifikaci. Tuto kvalifikaci ani zkušenosti nikdo z pracovníků odboru správy majetku nemá,“ pokračoval Novák. Piráti však chtějí celou situaci podrobně projednat a jednoznačně vysvětlit na dalším veřejném zasedání zastupitelstva 19. prosince. „Pokud potřebují podrobnější informace, jsem ochoten jim je poskytnout kdykoliv, není třeba čekat do 19. prosince,“ uzavřel Zdeněk Novák.

Z návštěvy vedení města na ministerstvu.
Holýšov zamýšlí obchvat, vedení města jednalo na ministerstvu