Z úst předsedy spolku Hermanna Plötze zazněla slova o činnosti spolku, ale i to, co by se mohlo ještě změnit a vylepšit. Upozornil třeba na to, že by se rád setkával na webových stránkách obou měst s německým a českým překladem informací. Účastníci různých akcí na obou stranách by dvojjazyčné informace přivítali.
  Velký zasedací sál furth-ské radnice byl pak tím správným místem pro ocenění dvou osob, které se obzvláště zasloužily o zlepšení sousedských vztahů mezi Čechy a Němci. Bývalý starosta Furthu Reinhold Macho se této pocty bohužel nedožil, zemřel v roce 2005. Ocenění za něj převzala jeho manželka Sieglinde. Vyznamenaná byla i bývalá starostka Jaroslava Wollerová, která poté promluvila o začátku rozvoje česko–německé spolupráce po roce 1989. R. Macho, bývalý sudetský Němec, ji navštívil již v roce 1990 a nastínil jí svou vizi o budoucí spolupráci. J. Wollerová si byla samozřejmě jistá tím, že se musíme otevřít nejen svým nejbližším sousedům, ale i celé Evropě, a tak tedy začala probíhat příprava partnerství obou měst. Nebyla ale vždy jednoduchá. Na obou stranách se naráželo na problémy, které byly způsobeny 45letou izolací.

Zdeněk Kadlec, bývalý tajemník domažlické radnice, upozornil i na spolupráci se svým německým protějškem, Franzem Thurnerem. Oba tajemníci totiž uváděli vize svých nadřízených „do života“. Vše, o co se tehdy všichni snažili, se dnes může zdát samozřejmé. Spolupráce v různých oblastech se začala velice slibně rozvíjet. Bylo dosaženo otevření několika hraničních přechodů pro pěší. V partnerské spolupráci obou měst pak pokračoval i další starosta Jan Látka a nyní jeho nástupce Miroslav Mach a Sandro Bauer.

Během 27 let se spolupráce rozvinula nejen mezi městy, jejími organizacemi a školami, ale že došlo hlavně ke vzniku mnoha přátelství mezi občany obou měst. Snad k tomu také trochu přispěl i náš spolek. Na závěr byl promítnut zajímavý dokumentární film Hluboké kontrasty, který zachycuje vzpomínání Čechů i Němců na odsun po 2. světové válce. Účastníci si pak o natáčení popovídali s režisérkou Lenkou Ovčáčkovou.
Autor: Vlastimil Konrády