„Po první světové válce získaly oblast Domažlice. Tehdy byly sklárny zpustlé a lesy vytěžené. Domažlice využívaly zámeček pro rekreaci, opravena byla hospoda pro turisty, byla založena česká škola. V r. 1930 zde stálo 34 domů s 331 obyvateli, z toho bylo 221 Němců a 97 Čechoslováků. Na letní byt sem v těch letech jezdili lidé až z Prahy. Sklářské drobnosti a suvenýry se zde vyráběly až do roku 1934," uvádí domažlický historik a nakladatel Zdeněk Procházka ve svých publikacích.

Na poválečné uspořádání doplatila i tato malebná obec. V prosinci 1955 a lednu 1956 byly vesnice a sklárny ležící v hraničním pásmu zbořeny. O demolici objektů na Bystřici se postarala těžká technika firmy Zemstav. Od roku 1995 v této lokalitě pořádají pravidelně svůj tábor domažličtí skauti.

ROTA POHRANIČNÍ STRÁŽE

Ze zaniklé obce Bystřice.

Na místě bývalého hospodářského dvora vznikl oplocený areál PS. Kromě dalších v něm působilo družstvo psovodů. V současné době je majitelem objektu město Domažlice. Nemá žádné využití, chátrá. Jsou v něm mj. propadlé stropy a velký nepořádek. Pohraničníci využívali i nedaleký Zámeček Kinských. Za první republiky šlo o vyhledávaný turistický cíl, fungovala tam vyhlášená restaurace a lidé do obce přijížděli na letní byt. Za války zde krátce působili důstojníci SS, po válce Zámeček převzala Pohraniční stráž.

ZAPOMENUTÉ ÚDOLÍ

Ze zaniklé obce Bystřice.

Jan Vrba byl známý spisovatel, ale především lesník. Děj svého románu Zapomenuté údolí zasadil právě do Bystřice. Na jeho počest tu byla v září 2009 otevřena alej památných stromů Dubovka. O její přípravu se zasloužili pracovníci Domažlických městských lesů, kteří dlouhé roky předtím odstraňovali náletové dřeviny v prostoru Dubovky. „Úpravy stály několik set tisíc korun, ale nelitujeme jich. Když přišel bývalý tajemník České lesnické společnosti Pavel Kyzlík s nápadem otevřít na počest Jana Vrby tuto alej, dohodly se Domažlické městské lesy se Správou CHKO Český les, že do toho půjdou společně," konstatoval při otevření Jan Benda, ředitel DML.