Vedení obce dostane 400 tisíc korun k řešení havarijního stavu kazetového stropu kostela Nanebevzetí Panny Marie. Kostel se tyčí v prostoru bukovecké návsi. Rekonstrukcí prošel již v letech 2002 a 2005. Zásluhu na tom měla především iniciativa zastupitelů obce.

V současné době je tak kompletně opravena střecha a venkovní část kostela. Zbývá však zrekonstruovat interiér, který je nadále v žalostném stavu. Jak nám řekl starosta Bukovce Vlastimil Juna, obec s rozpočtem 800 tisíc korun nemůže sama spravovat tak rozsáhlou historickou památku, jakou je právě bukovecký kostel. „Jsem rád za dotaci, která nám byla přidělena. V blízké době vyřešíme, jak budou opravy probíhat,“ sdělil Juna.

Celková oprava interiéru je vyčíslena na 2 miliony 300 tisíc korun, přičemž se bude stále jednat jen o základní rekonstrukci. „Na opravu celého kostela nám dotace samozřejmě stačit nebude. Jinak si ale myslím, že je skvělé, že Bukovec získal peníze alespoň na kazetový strop, protože se jedná o skutečně hodnotnou historickou památku. Její původ se dokonce odhaduje až na renesanci,“ upozornil Karel Foud z Národního památkového ústavu v Plzni, který se o bukovecký kostel zajímá a obci tak výrazně pomáhá. „Myslím si, že proběhne stabilizace konstrukce stropu a základní záchranné práce,“ dodal.

Pokud se podaří kostel opravit, určitě nezůstane nevyužitý. „Mohl by sloužit pro mše, koncerty nebo dokonce i svatby. Navíc ho může využívat i nadace, která si od nás pronajímá místní faru. Jezdí sem dokonce děti z nejrůznějších církevních škol,“ doplnil ještě na závěr starosta obce.