Buková patří mezi obce, o nichž je první písemná zmínka v listině kladrubského kláštera z roku 1115. Letos si obec tedy připomíná 900. výročí a v sobotu je oslaví na pořadu dne jsou především pestrý hudební program, jídlo, pití a zábava.

Program

13 hod. Diskohrátky pro děti

15 hod. Dechovka Sedmihorka

17 hod. Country kapela Profíci

19 hod. Jirka Schelinger revival

21 hod. Kabát & D. Landa revival

23 hod. Retro diskotéka

02 hod. Závěr slavností

Na místě bude skákací hrad pro děti zdarma, párty stany, občerstvení. Vstupné na akci je zdarma.

Historie obce

Buková je nejseverněji položená ves na domažlickém okrese. Rozkládá se okolo čtvercového rybníka cca 17 km severně od Horšovského Týna v nadmořské výšce 433 metrů.

Prvně je listinným falcem zmiňována k r. 1115 jako majetek kladrubského kláštera. Další písemný doklad se vztahuje k r. 1239. Vsi se také někdy říkalo lidově „Ampel".

V roce 1587 patřila již obec Lobkovicům na Horšovském Týně a měla 13 dvorů. Podle fotoberní ruly hospodařilo r. 1654 ve vsi „Mugkoba" 13 sedláků. Vazalský vztah ke kladrubskému klášteru zůstal Bukovským až do r. 1782, kdy byl klášter zrušen. Do té doby museli dva dny v týdnu robotovat na klášterním.

Zdejší hospodářský dvůr byl později rozparcelován na 4 samostatné dvory. Roku 1839 tu bylo 20 domů a vrcholem osídlení byl rok 1869, kdy zde v 21 domech žilo 185 obyvatel.

Po odsunu původního německého obyvatelstva v letech 1945 až 1946 byla ves osídlena především volyňskými Čechy.

Podle údajů z roku 1991 ve vsi trvale žilo v 15 domech pouze 39 občanů. Přesto ves působí velmi upraveným dojmem.

Uprostřed návsi stojí šestiboká kaple z roku 1801 s jehlancovou střechou se zvonicí a cibulovou bání. U čp. 4 se zachoval kamenný špýchar. Některé statky mají bohaté štukové fasády stejného typu jako v Mezholezích a Velkém Malahově. K nim náleží čp. 5, velký statek čp. 7 datovaný na fasádě do roku 1905 a statek čp.13 z roku 1886.