Po 8 letech, kdy byl tlumačovským zastupitelem, usedl do křesla starosty 57letý Miroslav Kabourek. Opustil kvůli tomu ´modrou armádu´, konkrétně post přednosty Odborné správy tratí Oblastního ředitelství SŽDC (Správa železniční dopravní cesty) Plzeň.

Bylo pro něj překvapením, že získal podporu nově zvoleného zastupitelstva? Měl těžké rozhodování?

„Budu upřímný, samozřejmě jsem počítal s tím, že to může nastat. Asi by nebylo úplně to pravé, pokud by člověk šel do voleb a nebral to v úvahu. Rozhodoval jsem se velmi těžce, proto rozhodnutí nepadlo za minutu, neboť jsem měl v zaměstnání sestavený tým lidí, který ´šlapal´. Hlavně jsem měl touhu vyzkoušet si zase něco jiného. Faktem je, že tady jsem doma a budu rád, pokud budu mít možnost obci něco přinést," přiznává nový starosta Kabourek.

Dění v Tlumačově mu vůbec není cizí, neboť od roku 1985, kdy zemřel jeho otec, po něm převzal funkci obecního kronikáře. Mohou se mu tyto vědomosti nyní hodit?

„Určitě! Byl jsem díky tomu v úzkém spojení nejen s kolegy zastupiteli, ale i řadovými občany," potvrzuje.

Může při vedení obce zúročit také znalosti, jež měl jako přednosta, tedy vedení lidí?

„Měl jsem pod sebou 20 lidí v úřadě a 175 dalších na okrscích. Tlumačov má společně s Filipovou Horou 424 obyvatel, z toho je necelá stovka do 18 let, bude to tedy něco podobného," míní.

Co říkala jeho rozhodnutí změnit profesi manželka?

„Musím říct, že podobně jako v jiných rodinách jsme to probírali a víceméně jsme se rozhodovali společně," říká starosta.

Není bez zajímavosti, že jeho manželka Jana, profesí zdravotní sestra, pochází také z Tlumačova.

„Je však ze spřáteleného Tlumačova na Moravě, kde nás byl celý autobus na návštěvě. Tam jsme se setkali a padli jsme si do oka. Vychovali jsme dva syny – 33letého Lukáše a 29letého Jakuba – a máme už čtyři vnoučata," prozrazuje tlumačovský starosta.

Stal se starostou na plný úvazek, odcházelo se mu ze zaměstnání těžce? Jak se s ním kolegové rozloučili?

„Kolegové se se mnou rozloučili moc hezky, a dokonce mi dali živý dárek, a to štěně německého ohaře krátkosrstého, který je z vynikajícího chovu od Brna. Bylo to pro mne obrovské překvapení, neboť si mne pozvali do kanceláře k mému náměstkovi, kde se sešli. Poděkovali mi a vpustili dovnitř štěně. Musím říct, že jsem měl slzy v očích. Jako jeden z koníčků mám myslivost, a měl jsem dokonce psa stejného plemene, avšak před pěti lety mi zemřel. V průkazu původu mělo štěně oficiální jméno, které se mi moc nezamlouvalo. Rozhodl jsem se, že dostane jiné, a domluvil se s dětmi z naší mateřinky, že je pro něj vymyslí. Mělo začínat na ´N´ a být dvouslabičné, aby se dobře skloňovalo," vypráví s tím, že nakonec se předškoláci drželi jen jednoho z návrhů a pro pejska vymysleli jméno Hary.

Nebyl to od bývalých kolegů danajský dar? jak na něj reagovala manželka?

„Vůbec ne, moc mne potěšili. Manželka měla také radost, i když jsme museli zrušit plánovanou cestu na Moravu. Zatím má Hary pelíšek v ložnici, protože mu jsou necelé dva měsíce. Čeká ho výcvik, musí jít na jarní svod a udělat zkoušky, aby byl lovecky upotřebitelný. Už jsem domluvený s kamarádem, který tomu velmi rozumí, pokud budu potřebovat, Honza Faschingbauer mi pomůže. Nejlepší je, když si psa člověk vycvičí sám od štěněte. Už jsem cvičil dva a musím říct, že je to lepší, než když se koupí takzvaně hotový pes," podotýká Kabourek.

Myslivost není jediným koníčkem nového tlumačovského starosty. Občas muzicíruje, neboť hraje na housle s OSK Tlumačov, což je občas se scházející kapela kamarádů. Společně zahráli například při loňských Chodských slavnostech v Domažlicích seniorům před novým penzionem v Baldovské ulici. Zanedlouho tito muzikanti nebudou chybět při už tradičním Vánočním koledování na tlumačovské návsi, které je naplánováno na podvečer 20. prosince.

Po svém předchůdci Jaroslavu Konopovi již Miroslav Kabourek obec převzal. Existuje něco, o čem už nyní ví, že by se mělo změnit?

„Přemýšlel jsem samozřejmě nad řadou věcí, ale domnívám se, že je teď příliš brzy na to, abych cokoli měnil. Moje zásada je taková: Když přijde ´nové koště´, nemělo by hned vše reorganizovat. Napřed se musím se vším opravdu podrobně seznámit, teprve pak zvážit, co je dobré, a to je třeba zanechat. Za uplynulé roky jsem ve svém profesním životě prošel tisíci změnami, a proto vím, že i dobře míněná změna mívá často negativní dopad. Nejsem zastáncem radikálních řezů, pokud nejsou nezbytně nutné," konstatuje.

Může sdělit, kam se bude Tlumačov ubírat a co je pro obec v současnosti nejdůležitější?

„Prioritou pro mne je, aby se v obci podařilo zrealizovat stavbu kanalizace a čistírny odpadních vod. Obojí je skutečně nutné. Vše už je připravené projektově, čeká se jen na vhodnou dotaci," podotýká Kabourek.

Co by chtěl jako nový starosta popřát sobě a co obyvatelům Tlumačova? Především samozřejmě pevné zdraví a dále také to, abychom vždy nalezli vzájemnou vstřícnost a porozumění při spolupráci mezi občany, mezi jednotlivými spolky v obci a zvolenými zastupiteli.