Z dříve oboustranně souvisle zastavěného prostoru se do současnosti příliš domů nezachovalo. V této ulici se kdysi nacházela, kromě jiného židovská synagoga s očistnou lázní, hotel Austria v místě bývalého pivovaru, lékárna, hospodářský dvůr a rovněž lihovar. Ten však byl v roce 1903 zbořen a na jeho místě byla postavena budova kláštera pro milosrdné sestry Kongregace svatého Karla Boromejského, ve kterém sídlila i dívčí škola s pensionátem.


Osud milosrdných sester byl však zpečetěn příchodem nacistů, kteří poté budovu kláštera sami využívali, aby ji po válce převzala pro změnu Československá lidová armáda a zřídila zde sídlo jednoho z praporů Pohraniční stráže. Když pak pohraničníci budovu v devadesátých létech minulého století opustili, prodalo ji město Poběžovice do soukromých rukou s příslibem podnikatelského záměru. Ten však nedošel naplnění a budova vytrvale chátrala.

Dlouhá léta bez jakékoli péče se na objektu podepsala tak, že se stal nebezpečným pro chodce a vozidla jezdící Masarykovou ulicí. Když byl majitel městem opakovaně bez odezvy vyzýván k zabezpečení objektu, rozhodlo se vedení města Poběžovice jej odkoupit zpět, aby mohlo připravit jeho demolici. Jakákoli oprava by vzhledem k jeho technickému stavu byla finančně tak náročná, že nepřicházela v úvahu.


V loňském roce zahájilo město Poběžovice stavbu nové budovy mateřské školy a při demolici starého objektu školky, se vedení města dohodlo se zástupci provádějící plzeňské firmy AZS 98, s.r.o., že využijí jejich techniku i pro demolici kasáren. Slovo dalo slovo a po souhlasném vyjádření Národního památkového ústavu byl termín zahájení demolice stanoven na 14. ledna 2012.


Krátce po deváté hodině ranní se mohutný bourací stroj Komatsu poprvé zahryzl do střechy budovy a její hodiny byly v tu chvíli sečteny. Stavební suť bude po skončení demolice rozdrcena, využita ke zpevnění lesních cest a dalších ploch, takže bude sloužit dál a v Poběžovicích ubude jeden zchátralý objekt.


Kolem něj už musel být trvale natažen plot, aby padající části budovy nezpůsobily tragédii. Jako místo pro nebezpečné dětské hry a pro přespávání bezdomovců asi nebude nikomu z poběžovických chybět, ale v již tak prázdné Masarykově ulici opět zmizela část zástavby. Zda natrvalo, to ukáže čas, protože nápady, jak toto místo nejvýhodněji využít, určitě jsou…

Vojtěch Kotlan