Rekonstrukce budovy bývalé Základní školy ve Štichově se zkomplikovala, když byl při probíhajících pracích zjištěn propadlý strop, poškozená střecha a zatékání. Jediná budova v obci, kde se Štichovští mohou společně scházet, je tedy v havarijním stavu.

„Objevili jsme to už v průběhu ledna a je to pro nás neočekávaná práce navíc,“ uvedl starosta obce Ladislav Šindelář.

V minulém roce obec zažádala o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje, který Štichovským přispěl sto padesáti tisíci korunami. Obec ze svého rozpočtu doplatila přibližně tři sta třicet tisíc korun a pustila se do první etapy rekonstrukce, kterou právě dokončila a při které proběhla částečné rekonstrukce sociálního zařízení, oken či obkladů.

Kvůli nezbytné práci na neočekávaných komplikacích podali Štichovští žádost o dotaci z havarijního fondu Krajského úřadu Plzeňského kraje na nutnou rekonstrukci budovy. Poté by se chtěli co nejdříve pustit do další etapy oprav. „Rekonstrukce už je rozběhlá, tak by se v ní mělo po částech pokračovat,“ tvrdí starosta. „Opravy ve škole provádí Domažlický stavební podnik a jeho práci mohu jedině pochválit,“ poznamenává.

Štichovští sto let starou školu využívají k pořádání nejrůznějších kulturních akcí, kterých v obci rozhodně není nedostatek. Elektřina však funguje pouze v hlavním sále, který je vytápěn kamny. Nejzávažnějším problémem je však absence sociálního zařízení – tamní suché záchody jsou téměř již historickým kouskem a každý, kdo chce během společenských a kulturních akcí použít toaletu, si musí dojít do budovy obecního úřadu.

Do budoucna by Štichovští rádi vyměnili všechna okna či zavedli elektřinu a topení v celé budově, kde by mohla časem fungovat například i knihovna s přístupem na internet.