O výstavbě nového supermarketu Lidl v Domažlicích se v minulý týdnech hovořilo v souvislosti s výměnou pozemků mezi společností Lidl a městem Domažlice. Město měnilo pozemek v areálu bývalých kasáren v Petrovické ulici za pozemek po staré nemocnici.

Na radnici tak starosta města Zdeněk Novák za účasti zástupce firmy podepsal dvě smlouvy. „První určuje, že náklady na změnu územního plánu provede investor,“ uvedl za radnici mluvčí Josef Babor. Druhý podpis pak stvrzoval smlouvu o smlouvě budoucí směnné, která zahrnuje již zmíněnou výměnu pozemků.

„Celá transakce znamená, že na základě řady jednání a následného rozhodnutí zastupitelstva získá město pozemky po staré nemocnici a společnost Lidl prostor, kde zatím ještě stojí bývalý posádkový dům armády (PDA). V tuto chvíli může investor zahájit projektovou přípravu,“ shrnul místostarosta Stanislav Antoš.

Právě v místě PDA vyroste v budoucnosti nový obchod.

Ivana Chýlková na natáčení v Praze.
Filmové ocenění dostane Ivana Chýlková