Děti dostaly zapůjčenou aktovku s úkolovým listem a v doprovodu svých starších budoucích spolužáků pak obcházely jednotlivé třídy.

Na těchto stanovištích ukazovaly učitelkám, jak umí správně vyslovovat, poznávat barvy či držet tužku. A protože nic není zadarmo, od každé učitelky dostaly za úspěšně splněné úkoly něco sladkého na zub nebo drobný dárek, který pro ně vyrobili blížejovští školáci.

„Děti, které byly přijmuty, od nás pak dostali baťůžek, takový malý dárek na uvítanou,“ poznamenala Vladimíra Krbová ze školní družiny.