Bazén, pivovar, opatření proti suchu a v neposlední řadě se chystái oslava třicátého výročí sametové revoluce. Rok 2019 bude však zejména ve znamení dokončování.

Chodská metropole vstoupila do roku 2019 s novým starostou v čele. Zdeněk Novák byl do funkce zvolen22. listopadu 2018, kdy po týdnech povolebních vyjednávání převzal otěže po Miroslavu Machovi, jež svou funkci vykonával dvanáct let. Za jeho působnosti se v roce 2018 povedlo zahájit dvě velké investiční akce – přestavba a dostavba plaveckého bazénu a rekonstrukce pivovaru. Obě akce letos čeká dokončení.

„Akce probíhají v souladu s časovým harmonogramem. Jejich dokončení v červnu a září není ničím ohroženo,“ uvedl starosta Zdeněk Novák.

„Rok 2019 bude spíše o dokončování. Nicméně město čeká rekonstrukce ulice U Pošty, která je v plánu na jaře. Chceme rovněž pokračovat i v protipovodňových opatřeních. Zároveň s nimi souvisí i opatření pro zachycení vody v krajině,“ pokračoval starosta Novák. Do této oblasti patří budování nových rybníků, suchých polderů. Jde již o připravené akce, čeká se jen na vhodné dotační tituly.

„Vzhledem k současným klimatickým podmínkám jsou otázky zadržení vodyv krajině a opatření proti suchu jednou z priorit vedle dopravy,“ konstatoval starosta. Doprava je v centru města přetížená, ovšem otázka obchvatu, který by situaci řešil, není záležitostí jednoho roku, ale během na dlouhou trať.

Rok 2019 přináší po loňských stých narozeninách republiky další výročí. Kromě oslav svobody, na které, pokud mu to zdraví dovolí, opět přijede válečný veterán James Duncan, si připomeneme i 30. výročí sametové revoluce.

„Tento historický milník si zaslouží oslavu. Na listopad připravíme důstojný program, který bychom rádi drželi v podobném formátu jako loňskou oslavu výročí republiky,“ přiblížil plány města starosta Zdeněk Novák.