Rada města Domažlice schválila smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace na odstranění vybraných objektů. „Je to možnost, jak se zbavit nepotřebných budov. Některé jsou stále ještě obloženy eternitem,“ pokračoval místostarosta Stanislav Antoš s tím, že by na demolici bylo možné získat i dotaci.

Právě vzhledem k tomuto záměru doporučila rada města zastupitelům podat žádost o bezúplatný převod nemovitého majetku právě na vrcholu Čerchova. „Bezúplatný převod majetku se týká inženýrských sítí, konkrétně rozvodu vody, kanalizace, vedení silnoproudu i slaboproudu a dále i o biologické jímky a příjezdové komunikace,“ uvedl mluvčí MÚ Domažlice Josef Babor.

Zmíněné prvky jsou v současné době v majetku ministerstva obrany. Protože jde o doporučení pro zastupitelstvo, bude se o tomto tématu jednat na nejbližším zasedání 30. ledna v sále MKS od 16 hodin.

Ilustrační foto.
Značkařů tras pro turisty ubývá