Menší autobusy, služba podobná taxislužbě na zavolání nebo úplně nový provozovatel místní autobusové dopravy. To jsou alternativy, které promýšlí domažlická radnice na zajištění městské hromadné dopravy.

„Místní linku využívám jednou do měsíce, když se potřebuji od vlakového nádraží dostat k lékaři," uvedla Vlasta Haverlová na zastávce u nové nemocnice. Vzhledem k její poloze na západním okraji města nemají senioři mnoho jiných možností, jak se k ní dostat.

„Zachování linek k nemocnici je naší prioritou," řekl místostarosta Karel Štípek po zasedání městské rady, která projednávala nejbližší budoucnost domažlické MHD.

Stagnace zájmu cestujících způsobila, že se letošní ztráta, kterou město musí uhradit společnosti ČSAD Plzeň, ježprovoz linek zajišťuje, dostane na úroveň 1,5 milionu korun. Od 1. července došlo k redukci nejméně využívaných linek, čímž se ztrátu podaří snížit.

V roce 2009 dosáhla ztráta 780 tisíc korun, o rok později byla na hranici 1,2 milionu korun. V červenci bylo zrušeno jedenáct spojů, což v denním měřítku znamená 47 ujetých kilometrů. Úředníci radnici zpracovávají podklady, na jejichž základě vedení města rozhodne, jaká varianta bude nejefektivnější.

„Ve hře zůstává možnost provozovat MHD v režii technických služeb, což by mj. znamenalo nákup minimálně dvou autobusů. Dále oslovení dalších potencionálních dopravců z blízkého okolí, zda by o provozování této služby měli zájem, nebo také zajištění menších vozidel na nejméně využívané linky," nastínil možnosti místostarosta Štípek. V některých městech se osvědčily spoje ´na zavolání´. Cestující na zastávce si může v čase uvedeném v jízdním řádu objednat příjezd spoje, který většinou zajišťují minibusy.

„Podobnou službu bych pro město mohl zajistit za zlomek současné ceny na kilometr. Mám vůz pro osm osob, kterým dopravuji i vozíčkáře," poznamenal taxikář Josef Zikuda. Zastihli jsme ho, když přivezl k nemocnici své seniorské pasažery minutu před příjezdem velkokapacitního autobusu MHD, z něhož vystoupili tři cestující.