„Stavební práce na nové cestě ke hřbitovu se blíží ke konci, vše je připraveno pro položení asfaltového koberce. Kolem památné lípy před hřbitovem se pokládají betonové tvárnice, aby nebylo nutno bagrovat příliš hluboko, a nepoškodily se tím kořeny stromu. Vše by mělo být dokončeno do 30. listopadu," uvedl tajemník MěÚ Poběžovice Vojtěch Kotlan.

Připomínáme, že cesta vzniká v rámci Kompletní pozemkové úpravy v katastrálním území Poběžovice a stavba je plně hrazena ze státních prostředků