„Jezdíme sem pravidelně, tak trochu i proto, že se manžel narodil v Hyršově,“ řekla Deníku Hilde Hiebl z příhraničního Neuaignu poté, co se přivítala s českými přáteli. Příchozí mohli na místě zjistit, že sdružení dál pokračuje ve své činnosti.„Máte to tu vyrychtovaný,“ nešetřil chválou Jaroslav Pejsar z Brnířova.

Zajímavé kázání P. Suchánka přiblížilo přítomným život a zásluhy Sv. Václava. zcela se při něm zaplnil brůdecký kostelík. Ti, co se dovnitř nevešli, stáli venku. OS Brůdek připravilo pro příchozí výstavu, která mapovala region a dokladovala dosavadní práce směřující k záchraně kaple. Tento pátek by měli nastoupit zedníci a omítnout její východní zeď.