Pařezov to nebyl, správně hádali ti, kteří si mysleli, že znak patří obci Brnířov. Ten si představíme nyní.

Návrhy znaků Brnířova zpracoval heraldik Jan Tejkal. Ze všech zpracovaných návrhů vybrali zastupitelé tři nejzdařilejší. Z těch o konečné podobě rozhodli občané ve veřejné anketě. Ačkoliv šlo o historicky první znak obce, místní velký zájem neměli. Do ankety se zapojila přibližně pouhá třetina obyvatel.

Brnířovští svůj historicky první znak vysvětili v rámci pouťových oslav před dvěma lety.

„Sami si říkáte Parezáci, ale jak vidíte, na každém parezu jsou podstatné kořeny. Brnění je výzva k jednotě. Sám voják není nic, ale šik vojáků má obrovskou sílu. Vlčí udice vyzývají k boji proti zlu," prohlásil tehdy farář Miroslav Kratochvíl.

V zeleno-stříbrně sníženě děleném štítě brnířovského znaku vidíme nahoře kyrys mezi dvěma vlčími udicemi se závěsnými kroužky do středu štítu, vše stříbrné, dole pak vykořeněný pařez přirozené barvy.

Krásné starobylé heraldické figury vlčích udic odrážejí historické pečetní znamení obce. Brnířov totiž v dřívějších dobách míval svou vlastní pečeť, jak dokládají otisky v Indikačních skicách a v Popisech hranic Stabilního katastru z let 1836 a 1837 v archivních fondech Národního archivu v Praze.

Podle dochovaných otisků lze usuzovat, že pečeť obce měla vertikálně oválný tvar a její pole obsahovalo vyobrazení korunou převýšeného znakového štítu se třemi vlčími udicemi (přesněji se třemi kotvami vlčích udic) nad sebou.

Symbolika obsahu pečeti je přitom zcela zřejmá: Převzetím vlčích udic – erbovního námětu hraběcí rodiny Stadionů – se připomíná příslušnost obce ke koutsko-trhanovskému panství v majetku uvedeného rodu.

Znak i vlajka obce dále obsahují takzvaný kyrys, plátový ochranný kryt trupu rytířského brnění. Jedná se o takzvané mluvící znamení, které připomíná původ jména obce ve slovech „brnění" a „brnieř", což může vypovídat o někdejším sídle brníře, který vystrojoval hradní posádku hradu Rýzmberk, k jehož okruhu ves náležela.

Současně se jedná rovněž o vyjádření sv. Martina (jakožto rytíře), jemuž je zasvěcena brnířovská kaple.

Výraznou figurou znaku a vlajky je i vykořeněný pařez, který představuje vžitý symbol obce odvozený od místní lidové slovesnosti. Obyvatelé Brnířova ho již dlouho vnímali jako neoficiální znak obce.

Víte, komu patří?

Víte, komu patří?

Uhodnete, které obci patří tento znak se stříbrnou berlí, kotouči a šestilistými růžemi? Odpověď se dozvíte příští týden opět v sobotním vydání Domažlického deníku.