Stalo se tak v sobotu u příležitosti pouti na svátek sv. Martina. Právě jemu je zasvěcena brnířovská kaplička, na kterou byla pamětní deska umístěna.

„Je tomu sto let od doby, kdy vypukl jeden z nejkrvavějších konfliktů v dějinách, který ovlivnil nejen osudy miliónů lidí po celém světě, ale i osudy lidí v Brnířově. A stejně jako ostatní obce, i Brnířov měl v tomto konfliktu své hrdiny a padlé.

V roce 1914 bylo v Brnířově 54 domů a 339 obyvatel. Do Rakousko-Uherské armády postupně narukovalo 54 tamních mužů k různým jednotkám a na různá bojiště.

„Tři z těchto mužů se domů nikdy nevrátili…a právě na památku těchto mužů, těchto vojáků, bude odhalena tato pamětní deska," uvedl starosta obce Zdeněk Šup ve svém proslovu k desítkám shromážděných lidí.

František Kraus rukoval roku 1914 a padl na italské frontě v roce 1917. Jakub Nushart byl v prvním roce války raněn do nohy a po vyléčení znovu narukoval, byl zajat na ruské frontě, kde v zajetí roku 1917 zemřel. Josef Ševčík narukoval roku 1915 a ve válce zahynul. O jeho osudu není více známo.

Osud Františka Krause přiblížila shromáždění jeho vnučka Marta Zemanová, akademický malíř Michal Rittstein zase vyprávěl o svém dědečkovi Michalu Mlnaříkovi, jenž byl jedním z osmi brnířovských mužů, kteří sloužili v legiích.

Na počest padlých vojáků vypálil slavnostní salvu Privilegovaný měšťanský střelecký sbor Stříbro v dobových uniformách, desku vysvětil kdyňský vikář Monsignore Miroslav Kratochvíl, který rovněž v kapli sv. Martina sloužil mši.