Do nedávna byla obec zásobovaná ze zdrojů Města Kdyně. Vzhledem k tomu, že že se Brnířovští chtějí a budou rozrůstat, z tohoto důvodu již Kdyně neměla dostatečné množství kapacity, aby toto celé zásobovala.
Obec Brnířov proto začala hledat nějaké řešení k tomu, aby tuto situaci mohla nějakým způsobem vyřešit, a zajistit tak zásobování vodou pro své obyvatele. V katastru obce Brnířova, do kterého částečně spadá také obec Hluboká, se nacházejí celkem tři zdroje vody, které zásobují kdyňské továrny vodou. Tyto zdroje patří do vlastnictví domažlické společnosti Prokat invest, s. r. o. Obec s nimi tedy proto začala jednat a úspěšně se jí podařilo všechny tři vrty, včetně úpravny vody, vodojemu a celkového vedení od společnosti koupit.

Začátkem měsíce ledna Obec Brnířov dokončila nový přivaděč vody a zhruba od 5. ledna je obec napojena na tyto zdroje vody, které jsou již nyní ve vlastnictví obce. „Nyní jsme soběstační, máme vody dost a dost,“ říká s úsměvem starosta obce Brnířov Zdeněk Šup, který má z celé této záležitosti radost.

V průběhu roku 2018 čeká Obec Brnířov zasíťování nové obytné zóny ve směru na Brnířovskou horu, což starosta považuje za jednu z největších akcí letoška, a rekonstrukci návsi, v rámci které se v obci upraví stávající podoba toho, co se zde do této chvíle na brnířovské návsi nachází.