A přestože se nad krajinou honila mračna plná deště, místní měli štěstí. V době klání (jež trvá prakticky pouhou hodinu) nespadla zde ani kapka.

Pro letošních 150 diváků – a taky pro vlastní pobavení – se 41 soutěžících (z nichž nejmladší byla dvouletá Eva Škrabálková) jako každý rok navléklo do různých úborů ať už letních, nebo společenských či obyčejných civilních denních či nočních, aby po absolvování první disciplíny mokří nasedli na bicykly vyrobené před desítkami anebo i několika lety a šlapali jako o závod, což konec konců tahle akce je. Klapání dřeváků též různého stáří na asfaltu utěšené návsi pak udělalo za letošním ročníkem tečku.

Start výstřelem z hákovnice, který už léta obstarává Miroslav Skácel starší, letos zpestřil jeho syn též Miroslav výstřelem z historického čtyřhlavňového děla a bylo to pořádná pecka včetně oblaků modrého dýmu – to byl začátek, na konci pak byly stupně vítězů a tři pěkně vyschlé parezy nad hlavami prvních tří. Na necky reprezentující 3. místo se postavil Pavel Kaiser (2008), otlučená židle patřící 2 místu byla pro Václava Bouberleho ml. též ročník 2008, vítězem se stal Petr Vlček (1984), jehož výkon okomentoval moderátor odpoledne Jiří Turek slovy: „Podívejte se na člověka, který nenechává vyhrát děti!“ Odpovědí mu bylo pozadí vítěze, naštěstí obléknuté do kostičkovaných trenýrek.

„Letos byla voda dost studená,“ ohodnotil její teplotu Josef Husník (1945), který spolu s Frantou Turkem (1947) triatlon zakládal a zúčastnil se všech jeho ročníků!

Letošní parez si pochvaloval i Vladimír Beneš, který zajišťoval nezbytnou a taky i minimální administrativu: „Účast je proti minulým létům nadprůměrná, počasí vydrželo, voda měla 22° a vzduch 20° Celsia, takže dobrý.“

Po skončení následovalo posezení s harmonikou u hasičského klubu, kde bylo občerstvení, večer pak vystoupení hudební skupiny Feromoon.

Dobrá nálada vydržela všem a pochvala hlavních organizátorů patřila i ženám závodníků, které jim zajišťovaly nezbytný servis včetně fotodokumentace mobilními telefony a tak se všichni těší na příští 37. ročník.

Zdeněk Huspek