Nápis je složen z tří stovek kamenů, je vysoký 4 metry a široký 20 metrů. Nápis byl celý zarostlý, takže nebylo vůbec znatelné, že tam kdysi býval. Za dobrého počasí býval vidět až z domažlické věže.

Na třech brigádách bylo čtyřmi členy VRMKO odpracováno 16 hodin.

VRMKO žádal zastupitelstvo městyse Klenčí o příspěvek na činnost, aby z něj mohl pořídit mj. i barvy, štětce a další potřebné věci na obnovu nápisu. Přes doporučení Finančního výboru o poskytnutí příspěvku tisíc korun, byl většinou zastupitelů příspěvek neschválen. Jíž před třičtvrtě rokem Finanční výbor navrhl pro brigádníky částku dva tisíce korun, ale ta nebyla zastupitelstvem též schválena.

VRMKO podal dne 22.5.2012 na úřad městyse žádost o poskytnutí příspěvku na činnost. Zastupitelstvo rozhodlo na svém zasedání dne 30.5.2012 o neposkytnutí příspěvku, kdy z 11 přítomných zastupitelů bylo 5 proti poskytnutí, 5 pro poskytnutí a 1 se zdržel (5-5-1). Pro schválení bylo nutné 7 hlasů, takže ani s mým hlasem by příspěvek neprošel.

Odpověď starosty městyse našemu o.s. byla taková, že naše žádost (resp. návrh Finančního výboru přispět 1 000 Kč) nebyla schválena kvůli finančním možnostem městyse. Přitom na stejném zasedání zastupitelstva byly jednohlasně (11-0-0) schváleny žádosti OB o příspěvek 11 000 Kč na propagaci a šipkařů o příspěvek 1 000 Kč na sportovní akci. V rezervním fondu rozpočtu městyse byl k 30.6.2012 zůstatek 501 000 Kč.

Takže nápis mohl být obnoven jen díky finančnímu příspěvku na proplacení barev od pana Jiřího Pittnera jednatele z První chodské stavební společnosti, kterému tímto patří naše poděkování.

Nápis VÝHLEDY, složený z kamenů, je umístěn kousek od Baarova pomníku od otevření areálu a slavnostního odhalení pomníku dne 5. července 1933. Současně byl otevřen i areál venkovních posezení. O nápis se prý dříve starali pracovníci obce, potom chataři a pak dobrovolníci z řad občanů.

Výbor pro rozvoj městyse se před 4 lety (když jsme v rámci brigád „Za Klenčí krásnější" renovovali zábradlí před základní školou, sochu srdce před zdravotním střediskem, staré hydranty, desky na kašně, zábradlí a mříže výpustí apod.) se rozhodl renovovat i kameny na začátku a konci Baarovy stezky z Klenčí na Výhledy, které byly v žalostném stavu. Kameny jsme očistili od mechu a nánosů špíny, naimpregnovali, upravili okolí a obnovili nápisy. Když jsme viděli celý zarostlý obří nápis, resp. místo, kde býval nápis Výhledy složený z kamenů, tak jsme se rozhodli jej obnovit. Vytrhali a vykopali jsme trávu a křoviny, upravili okolí, složili kameny, které byly sesunuté mimo písmena, očistili je od špíny, mechu atd., a natřeli latexovou barvou určenou na kámen. Další rok při brigádě na zábradlí kolem kostela sv. Martina jsme opět udělali brigády na Výhledech a nápis obnovili. Předminulý rok jsme dělali brigádu na opravě celého schodiště z náměstí ke kostelu sv. Martina. Bohužel nápis nebyl nikým obnoven a zůstal zarostlý, takže jsme se rozhodli udělat brigády a nápis znovu obnovit i další rok.

Autor: Jiří Anderle, předseda o.s. VRMKO