Bořičtí se připravují na Setkání rodáků obce 2009. Na finanční krytí této akce budou potřebovat částku ve výši 94 tisíc korun. Proto se rozhodli požádat zastupitelstvo o finanční pomoc ve výši deseti tisíc korun a zároveň o poskytnutí dotace z Referátu kultury Krajského úřadu Plzeňského kraje.

„Byli jsme seznámeni s připravovanou akcí i se způsobem jejího zabezpečení, a poskytneme finanční pomoc. Zdali bude poskytnuta, se dozvíme až v červnu,“ uvedl starosta Zahořan Václav Řehák s tím, že pro všechny části obce má jejich úřad navrženy stejné částky na finanční pomoc při pořádání výročních akcí.

Hlavní organizátorkou bořického setkání rodáků je Marie Vondrovicová. „Nebude to pouze setkání rodáků, ale i přátel Bořic, neboť za poslední léta v obci přibyla spousta nových lidí. Setkání se uskuteční 13. června. Dnes dáváme dohromady adresy a program. Chtěli bychom vydat publikaci o historii a současnosti obce. Počítáme, že by se zde mohlo sejít na tři sta lidí. Byli bychom moc rádi, kdyby se nám podařilo získat nějaké peníze formou dotace. V opačném případě bychom museli požádat o pomoc místní podnikatele,“ řekla hlavní organizátorka akce.