Zabránit zlodějům ve stále častějším rozkrádání obecního i soukromého majetku vyrobeného z kovu a jeho následnému prodeji ve sběrnách a výkupnách – to je snaha, která se u nás stále míjela účinkem.

Ve sběrnách končily nejen kradené poklopy kanálů, ale také měděné okapy, urny a spousta dalších věcí obsahujících kovy. Nyní by se měla situace změnit.

Jak vidí problém Svaz měst a obcí

„Odpadové hospodářství bývá často o kompromisu, o nalezení akceptovatelné míry regulace a jasného gestora, který bude mít hlavní slovo," říká předseda Svazu měst a obcí (SMO) ČR Dan Jiránek.

SMO chce jako jednu z priorit prosazovat zákaz výkupu kovů od fyzických osob.

„Z praxe vyplývá, že právě ty často nerespektují zákony a snahou získat peníze prodejem zabezpečovacího zařízení od železnice ohrožují bezpečnost, demontáží a následným zpeněžením vnitřku staré ledničky poškozují životní prostředí, krádež a výkup veřejného osvětlení nebo kanalizačního poklopu zase zvyšuje riziko úrazu," argumentuje.

Zlodějům kovů chtějí vše ztížit

Omezit krádeže kovů a snížit množství kovových součástek, které nelegálně končí ve výkupnách, by nyní měl obrazový katalog. Obsahuje 35 fotografií a popis kovových věcí, které jsou pro ´sběrače´ kovů atraktivní.

Připravily ho Svaz měst a obcí ČR a Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí společně se Správou železniční dopravní cesty, Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Policií ČR, Českou inspekcí životního prostředí a Českou obchodní inspekcí.

„Věříme, že katalog a metodika pomohou omezit nelegální výkup kovů. Výkupny se už totiž nebudou moci vymlouvat, že nevědí, jak ten který předmět, který podle zákona nesmí vykupovat, vypadá. Policistům se bude ukradená součástka lépe hledat a kontroloři budou vědět, na co se při práci zaměřit," tvrdí Pavel Drahovzal, předseda správní rady Institutu pro udržitelný rozvoj měst a obcí.

Řešení: Sběrny ve městech a obcích

Dodává, že podle EU budou muset obce od roku 2015 poskytnout obyvatelům možnost odevzdat také kovové odpady podobně, jako se dnes praktikuje nakládání s tříděným odpadem – plasty, sklem či papírem.

Jak se tento způsob boje proti nenechavcům zamlouvá v našem regionu

„Mně se to nesmírně líbí. Máme zkušenosti s ukradenými ´dekly´ a mřížemi od kanálů i zcizenými okapními svody. Myslím si, že by uvedená opatření přispěla ke zmírnění těchto krádeží, nebylo by to už ekonomicky zajímavé. Co se týče potřeby sběru kovu v našem městě, Poběžovice by s tím neměly problém, plně souhlasím," uvedl Deníku starosta Hynek Říha.

Jiný názor má ředitel Domažlických technických služeb. „O tom už se mluví delší dobu a já doufám, že taková věc nepřijde, protože každá fyzická osoba vlastní nějaký železný odpad. Myslím si, že by mělo jít hlavně o to, aby se důsledně dodržovalo to, co se dodržovat má; každý ve sběrně předložil ´občanku´ a ti, co vykupují, nebrali kovy ´na᠆černo´. To bohatě stačí," myslí si Jaroslav Zavadil.

Obecní výkup kovů nevidí jako ´pravé řešení´ ani starosta Meclova.

„Nedokážu si představit, jak by obce, podobné jako ta naše, sběr kovů organizovaly. Musely by všechny mít sběrné dvory a hlídat je. Vyžadovalo by to nejen oplocení, ale i zaměstnance, který by tam hlídal. Proti takovým, kteří se krádežemi kovů zabývají a stejně dokáží vykrást sběrnu kovů a odevzdat vše do jiné, by to nefungovalo a bylo by to ještě horší než nyní," konstatuje Zdeněk Martínek.

Sám by měl na tuto problematiku lepší ´lék´.

„Stačilo by zvýšit tresty pro zloděje, nic pro něj neznamená, když ho chytnou každý druhý den s károu železa, které prokazatelně někde ukradl, neboť je nemyslitelné, aby měl doma tolik kovového odpadu. A pokud se mu nic nestane, bude krást pořád. Samozřejmě to chce také přísněji postihovat i ty, kteří takové věci od zlodějů kupují. Pokud odkoupí rozbitý kanál, je jasné, že ho nepřizpůsobivý občan nemohl jen tak najít – určitě ho ukradl a rozbil. Když jim někdo podobný přijde prodat do sběrny rozšlapanou měděnou ´kapalici´, dá se přece usuzovat, že ji také ukradl. Zodpovědný by měl být pracovník sběrny za to, že vůbec něco takového vykoupí. V případě, že vykoupí urny, pak je to úplně jasné!"

Zloději kovů se neštítí ukrást i urny na hřbitově.

Co by pomohlo

Namísto avizovaných změn by Martínek přivítal něco zcela jiného.

„Postihy vůči zlodějům by měly být tvrdší a pracovníky ve sběrnách kovů, kteří vše vykoupí, bych také daleko více než v současnosti trestal," sdělil svůj názor Deníku meclovský starosta.

„Pokud by to tak mělo být, musely by být vytvořeny podmínky. Samozřejmě je obecný tlak, aby obce do budoucnosti nesly zodpovědnost za další a další věci. Myslím si, že by se měla spíše posílit státní autorita, i když právě s krádežemi kovů je to složité. Řekl bych, že když selhává stát, hodí zodpovědnost na obce. Na uvedené řešení nemám zatím jasný názor," prohlásil místostarosta Kdyně Vladislav Vilímec.

Za týden snad budeme moudřejší

Sběr kovového odpadu nevidí jako problém starosta Klenčí.

„Už se o tom jednalo, zabýval se tím nejen legislativně-právní výbor Svazu měst a obcí. Vím, že tento návrh ze strany měst a obcí vzešel. Vzhledem k tomu, že v Klenčí také řešíme to, že se nám ztrácí poklopy kanálů i další věci, nemám s tím problém. Klidně bych zákaz výkupu kovů od fyzických osob odsouhlasil. Bylo by ještě jedno řešení: sběrny by se úplně zrušily a jejich činnost by převzaly obce, ale je tam silná lobby vlastníků sběren," podotýká starosta Karel Smutný s tím, že ve sběrném dvoře již mají na kovy kontejner.

„Příští týden máme v Praze mimořádné jednání předsednictva Svazu měst a obcí – jednak k této problematice, pak ještě k plánovacímu období Evropské unie. Potom budu vědět více," uvedl starosta Klenčí, který zastává v SMO funkci předsedy kontrolního výboru.