František Hambek měl počátkem ledna plnou hlavu starostí. Jeho dům stojí od potoka pouhých třicet metrů a on tak může snahu bobrů pozorovat přímo z okna.


„V období prvního tání, což bylo právě začátkem ledna, se voda v potoce zvedla a kvůli hrázím, které tady bobři neúnavně staví, se vylila do mé zahrady až k domku. Čekal jsem, kdy se dostane do sklepů. Zachránili to hasiči, kteří hráze malinko rozhrnuli, aby mohla voda odtékat,“ říká Hambek s tím, že letos už bobry zahlédl dvakrát a vloni v létě je pozoroval, jak vyvádí mladé.

Společně se zahrádkou pana Hambeka byla zatopena také výusť kanalizace a sousední požární nádrže, čímž došlo k omezení jejich funkčnosti, proto se Všerubští rozhodli hned jednat.

Bobr evropský, kterému se v této lokalitě velice líbí, je chráněným živočichem a hráze, které postaví, se nemohou jen tak zničit. Zastupitelé Všerub se proto obrátili na Odbor životního prostředí Plzeňského kraje a vodohospodářskou správu a požádali o místní šetření.

„S pracovníky zmiňovaných institucí se snažíme situaci řešit. Podali jsme žádost o výjimku ze zákona u odboru životního prostředí. Na základě posouzení této žádosti bude možné v polovině roku odstranit některé bobří hráze, ale pouze tak, aby nebyla ohrožena funkčnost bobřího hradu,“ řekl místostarosta Všerub Václav Krásnický s tím, že pro prozatimní zajištění funkce výustě kanalizace a výustě z požární nádrže bude částečně vyčištěna část vodního toku a tím z části zajištěna jejich funkčnost.