Na řece Radbuze sledujeme bobry již několik let, společně s panem A. Feiferem z Horšovského Týna. Jedná se o relativně krátký úsek; od pražcové lávky přes Radbuzu ke zbytkům bývalého kamenného mostu směrem na Polžice, zhruba asi jeden kilometr dlouhý.

V tomto úseku byla v roce 2011 objevena malá bobří hráz a okus vrbového porostu. Postupem času hráz narůstala, až dosáhla výšky okolo dvou metrů. Jelikož ale voda protékala po pravé straně hráze, nedocházelo tak k rozlití vody do okolí.

V roce 2014 už práce bobrů byla tak intenzivní, že úplně zmizely mladé vrby a mladé stromy, a tak bobři začali ohlodávat dospělé stromy na březích řeky a bylo objeveno několik jejich nových hnízd.

Na jaře letošního roku byla hráz odstraněna těžkou technikou. „Stavitelé hrází" se však nevzdali. Do dnešních dnů si v tomto krátkém úseku vybudovali tři nové hráze a čtvrtou mají rozestavěnou. Jedna je postavena na tak ´výhodném´ místě, že převýšila okolní terén, vody do dalších „přehrad" propouští minimálně, a tak si voda z řeky začala na levém břehu v proudu mohutném několik metrů hledat jinou cestu.

Na zdejších pozemcích se vytvořilo velké umělé jezero, na kterém se hned usadily labutě. Pracovití bobři se teď snaží jezero propojit s další svojí vystavěnou hrází v tomto úseku. Vše je naprosto promyšlené. Zatím se voda z jezera vrací v blízkosti pražcového mostu zpátky do řeky.

Na území Chráněné krajinné oblasti Český les se nachází jedna z nejpočetnějších populací bobra evropského (Castor fiber) v České republice. Velikost populace je v Českém lese odhadována na několik stovek kusů. V oblasti nejvyššího výskytu byla vyhlášena Evropsky významná lokalita Kateřinský a Nivní potok, která spojuje severní a jižní část CHKO Český les.

První, ne zcela doložené zprávy o výskytu bobrů v Českém lese v povodí Kateřinského potoka pocházejí z konce 80. let minulého století, kdy se bobři objevili na bavorské straně hranic v povodí řeky Naab. Jednalo se o jedince pocházející z reintrodukcí, které se prováděly v 60. letech minulého století v okolí Řezna a Ingolstadtu v Bavorsku. První výskyt bobrů v západních Čechách byl zaznamenán v roce 1985 na řece Radbuze u obce Srby na Domažlicku. Na Kateřinském potoce se prokazatelně usadili kolem roku 1990 nedaleko zaniklého Šestého železného hamru u Sv. Kateřiny.

Bohužel v současné době se chránění bobři velice rozmnožili a stávají se velkým problémem.

Jaroslav Čedík