Vůbec první vesnická okružní křižovatka v našem regionu by měla do konce srpna vyrůst v centru Blížejova. Do zahájení stavebních prací zbývají už jen dny.

´Kruháč´ včetně více než kilometrového průtahu obcí Blížejov si vyžádá náklady ve výši 16 milionů korun. Investiční akci má na starosti Správa a údržba silnic Domažlice, náklady hradí Krajský úřad Plzeňského kraje. Nové křižovatce musel ustoupit dům s příslušenstvím, neboť její vnější průměr má být 35 metrů. Ústit do ní bude pět vjezdů.

Co vedlo správce silnic k takovémuto řešení? „Kdo situaci v této obci zná, ví, že je křižovatka nepřehledná, kříží se tu tři hlavní silnice. Kdo jel od vlakového nádraží na Domažlice, musel si do křižovatky najet, aby mohl bezpečně odbočit. Okružní křižovatka navíc vyřeší i další bolest, jíž byla nepřiměřená rychlost řidičů. Nová úprava toto místo zpomalí, obojí přispěje k lepší průjezdnosti,“ vysvětluje technický náměstek SÚS Domažlice Antonín Schleiss.

Součástí prací v centru Blížejova musí být přeložka zemních telefonních kabelů a posunutí sloupů elektrického vedení. Kromě úpravy klasické křižovatky na okružní počítají Blížejovští s následnou výstavbou chodníků a úpravami okolí, což by mělo stát zhruba šest milionů korun. „Tyto práce již nebude hradit kraj, nýbrž obec,“ dodává Schleiss.

Na výstavbu ´kruháče´ není příliš času, neboť vše má být hotové do konce srpna. Proč v tak krátké době? „Jedná se o velmi frekventovanou silnici a firma Strabag, která vyhrála výběrové řízení, se musela k tomuto termínu zavázat. Podmínkou pro získání zakázky bylo, že bude provedena co nejrychleji, a to za cenu prodloužených směn a také využití víkendů k práci,“ vysvětlil Deníku náměstek.

Vůbec největší obavy jsou v Blížejově z počasí, dále by prý mohly nastat komplikace i z toho důvodu, že místo se nachází mezi dvěma rybníky, na poměrně měkkém podloží