Dnes zavítáme s naším seriálem U vás na návštěvě poprvé do Blížejova. Obec, vzdálená 6 km od Horšovského Týna, se v posledních letech rozrostla o několik stovek obyvatel. Jak se jí to podařilo a nejen to, nám v rozhovoru prozradil starosta Blížejova Jiří Červenka, který patří k služebně nejstarším starostům na domažlickém okrese.

Jak dlouho Blížejov vedete?

Starostou jsem od roku 1987. Pocházím ale z Milaveč, do Blížejova jsem se přiženil. Co člověka udrží takovou dobu u náročné práce starosty? Baví mě práce s lidmi. Jsem moc rád, že mám možnost pomáhat tomu, aby se obec, kde žiji, rozvíjela. Stále mě tahle práce víc baví, než štve. To mě u ní drží.

V posledních letech vám výrazně přibylo obyvatel. Jak jste to dokázali?

Podařilo se vybudovat 34 čtyřdomků a díky tomu nám přibylo kolem tří stovek obyvatel. Bylo by to i více. Kdyby se všichni přihlásili k trvalému pobytu, tak by to bylo asi ještě o stopadesát lidí více. Co takový nárůst obyvatel obci přinesl? Samozřejmě více peněz do pokladny. Tím, že jsme zástavbu čtyřdomků postavili, jsme vlastně zachránili základní školu, která měla velký úbytek dětí. Kvůli tomu jsme se do toho vlastně pouštěli. Zároveň jsme ale museli vybudovat vodovod a kanalizaci pro novou zástavbu, a když už jsme na tom pracovali, udělali jsme je rovnou v celé obci i s čističkou odpadních vod. Když bylo tohle všechno v zemi, požádali jsme ´kraj´ , aby se pustil do vozovek a došlo i na kruhový objezd. Někdo může říct, že je zbytečný, ale pro nás to znamená větší bezpečí. My jsme se přitom dali do oprav a výstavby chodníků, které zatím ještě doděláváme. Z hlavní ulice a návsi přitom zmizely sloupy s elektrickým vedením a telefonní sítí, všechno je to v zemi. Staví se i nový bezdrátový rozhlas a nové veřejné osvětlení. Těšíme se, až dáme Blížejov dohromady a nebudeme už muset kopat, že se pustíme více do úprav veřejné zeleně, aby to u nás vypadalo co nejlépe.

Na kolik celá tato proměna Blížejova přišla?

Postavení domků zhruba na 170 milionů korun, vodovod na 21 milionů korun, kanalizace s čističkou odpadních vod na 34 milionů korun, osvětlení, chodníky a rozhlas na devět milionů korun. To všechno jsme si ovšem mohli dovodlit jen díky dotacím. ´Kraj´ pak za průtahy s kruhovým objezdem zaplatil patnáct milionů korun.

Chybí tedy lidem v Blížejově vůbec něco?

Nemáme se kde scházet, pořádat plesy a další akce, například setkání důchodců musíme pořádat v Milavčích. Potřebujeme na podobné aktivity nějakou větší místnost a protože nejsme žádní troškaři, rozhodli jsme se postavit víceúčelové zařízení s velkým sálem, které by sloužilo zároveň i jako tělocvična a kde by mohl být také třeba squash, bowling, posilovna a prostor pro ubytování. Je to zatím jen výhled, máme zpracovanou studii, stejně jako u dalšího projektu, který se týká koupaliště. Je to vlastně víceúčelová nádrž, kterou chceme přestavět na přírodní koupací biotop, tedy samočistící koupaliště. V Čechách to zatím moc rozšířené není, spíše v Německu a Rakousku. Máme i další plány, na sídlišti je připravené místo, kde by si lidé mohli postavit garáže, aby zmizela auta z ulic. Také nám sídlišt hyzdí nepěkná budova patřící Fadisu, kterou bychom rádi odkoupili a buď ji přestavěli nebo zbourali a vybudovali místo ní park.

Veřejná zeleň vám asi leží hodně na srdci.

Byl jsme několik let členem hodnotící komise Vesnice roku a asi mě to trochu ´poznamenalo´. Rád bych ´vytlačil´ z obcí jehličnany, které tu v podstatě nemají co dělat. Do českých vesnic patří listnaté stromy a na to se chci v budoucnu zaměřit. Na veřejnou zeleň v obci máme už také zpracovanou studii. Až budou dokončené všechny stavební úpravy, tak se do ní pustíme. Chceme nechat zpracovat projekt na zeleň i v celém okolí.

Co vás jako starostu trápí?

Vandalové, kteří poničili dětské hřiště dva dny po dokončení. Byl jsem zastáncem toho, aby bylo volně přístupné, ale asi tam budeme muset někoho pověřit správcováním a hřiště zamykat. Jsem z toho zklamaný, ale budeme tam muset asi instalovat kamery, abychom si ohlídali, jak se kdo chová. Stálo to miliony korun, v první etapě vzniklo hřiště s umělým povrchem, je tam i lezecká stěna a dětské hřiště. V druhé etapě chceme přistavět i část pro větší děti.

Co vám naopak udělalo radost?

V poslední době třeba Vánoční jarmark, který připravila základní škola poprvé uprostřed obce. Přišlo opravdu hodně lidí a akce se moc povedla, za což chceme moc poděkovat.

Blížejov má celkem sedm spádových obcí, údaje o počtu obyvatel pocházejí z ledna roku 2007.


Blížejov 825 Františkov 22
Chotiměř 101 Lštění 132
Malonice 36 Nahošice 65
Přívozec108 Výrov 11

Historie Blížejova


Starší název obce Blížejov byl také Blíživa. Na ostrohu nad rozcestím silnic je postaven kostel a ve dvoře tvrz vladyků z Blížejova, příbuzných Osvračínských: první zpráva z roku 1324, kdy jej vlastnili zemané z Blížejova.
Obec byla rozdělena na několik částí, které drželi postupně různé rody. Jeden díl existoval jako samostatný statek na něm vznikla tvrz připomínaná prvně r. 1552. Majitelé byli Blížejovští z Blížejova (Blíživa) a po nich Henigátové ze Seeberka, kteří jej spojili s Nahošicemi.
V roce 1757 je na nahošické části uváděno 11 poddaných, na chotiměřském dílu vsi 1, na blížejovském statku 3 a při Horšovském Týnu 1 poddaný.Tvrz z 14. století přestavěna v barokní zámek, opatřený fasádou v 2. polovině 19. století. V roce 1869 je uváděno 255 obyvatel.
Kostel Sv. Martina má renesanční portál s heraldickou výzdobou – analogický s portály horšovskotýnského zámku (1556). Svatyni doplňují náhrobky Henigarů, Širntingárů a dalších rodů, které vlastnily okolní statky. Kostel je s boční věží a gotickým vchodem a s raně barokním štítem. Nynější vchod v barokním průčelí. V presbytáři pás nástěnných maleb (z konce 14. století) a vyobrazení vladyky Gotfrýda ze Žebnice a jeho 2 manželek (na dřevě z roku 1559 ). Další stavební úpravy byly v 1. polovině 17. století a ve 2. třetině 18. století. Skrze dveře pohled do lodi: hlavní oltář s obrazem Sv. Martina (r. 1890 od Ignace Amerlinga) a dva boční oltáře z doby kolem r. 1750. V lodi náhrobníky z 16. až 18. století . Na podzim roku 1999 a počátkem roku 2000 výměna střešní krytiny.