Základní školu a Mateřskou školu v Blížejově navštěvuje v letošním školním roce 125 dětí. Ředitelka Dagmar Hanzalová si pochvaluje zájem dětí i jejich rodičů o školu. Těžkou hlavu jí ale naopak dělá například nedostatečné zázemí pro tělesnou výchovu žáků.

Škola i školka

Do blížejovské školy chodí děti nejen z Blížejova a spádových obcí (Přívozec, Chotiměř, Františkov, Malonice, Lštění, Výrov a Nahošice), ale také z Osvračína a Mimova. „Na prvním stupni máme jen tři třídy, na druhém čtyři třídy. Třetí a pátý ročník jsou spojené, první a čtvrtý se spojují na některé předměty, druhá třída je samostatná, je v ní 19 dětí,“ vysvětlila ředitelka ZŠ Blížejov Dagmar Hanzalová s tím, že o 125 dětí ve škole a školkách se stará celkem pětadvacet zaměstnanců. Pod Základní školu Blížejov spadají mateřské školy v Blížejově a Lštění, které se do aktivit školy často zapojují. „Děti ze školky jezdí i na výlety, starší žáci pro ně připravují různé akce, například Mikulášskou nadílku,“ sdělila ředitelka.

Kroužky

Zájmové kroužky mohou v Blížejově navštěvovat už předškoláci. „Pro mateřskou školu máme anglický jazyk a výtvarnou výchovu. Děti z prvního stupně chodí na anglický jazyk, zdravotní cvičení, florbal, dovedné ruce, flétnu a počítače,“ vyjmenovala Hanzalová a pokračovala: „Pro druhý stupeň jsou tu kroužky florbalu, volejbalu, sportovních her, knihovnický, francouzský jazyk a technické kreslení.“ Kroužek technického kreslení začal na škole před třemi lety. „Zájem o něj mají například děti, které chtějí jít po škole na technické a stavební obory, geodezii, ale hodí se i těm, co chtějí zkusit aranžování,“ poznamenala ředitelka a dodala, že knihovnický kroužek má na starosti školní knihovnu.

Tělocvična

Blížejovští školáci mají velký zájem o florbal a sport vůbec. „To u nás opravdu není problém, děti sportují hodně. Prakticky každý den mají možnost pohybu, ve škole nebo v kroužku,“ potvrdila Hanzalová a pokračovala: „Máme ale problém s tělocvičnou. Je moc malá a nemůže v ní probíhat například tělocvik děvčat a chlapců zároveň. Obec chce postavit víceúčelové zařízení, kde by byla i možnost cvičit. Moc se těšíme a doufáme, že bude hotové co nejdříve.“

Projektové dny

Součástí výuky jsou na Základní škole v Blížejově projektové dny. „Volíme nejrůznější témata, například Den jazyků nebo Za kapkou vody, kdy žáci sledovali ´cestu´ vody k lidem, a to z nádrže v Nýrsku až pak i do čističky odpadních vod. Děti pracují na zadaných tématech, zpracují je v Power Pointu do prezentace, kterou pak představí spolužákům,“ uvedla ředitelka školy.