Žádné salvy, žádná slova, jen vítr se honil korunami lip u kapličky.

Dopustím se citace z Domažlických novin ze srpna 1931, tedy před 80 lety, kdy byl slavnostně odhalen základní kámen budoucího památníku: „K velké třídenní oslavě kladení základního kamene k pomníku baldovskému se připravila celá čsl. veřejnost k zájezdu do Domažlic.

Nezapomenutelný dojem zůstal i po předvečeru slavnosti 14. srpna, kdy město bylo skvostně osvětleno. Dali si záležet nejen obyvatelé náměstí, ale i na předměstí byla připravena důstojná iluminace. Veřejné budovy, zvláště Dolejší brána a Chodský hrad měly žárovkové osvětlení a na balkonu radnice byl ze žárovek sestaven letopočet 1431.“

Moc bych Domažlicím přál, aby za 10 let, až budeme vzpomínat 590. výročí bitvy u Domažlic, vlála státní vlajka nikoli jen u základního kamene. Myslím, že opakovaně se ujišťovat o významu této mimořádné události je zbytečné, zato usilovat o zrod důstojného památníku tohoto světodějného příběhu je trvalou a naléhavou výzvou.

Vybudování památníku považuji za věc národní cti a hrdosti na slavnou českou minulost, nemluvě o významu posílení turistické atraktivnosti Domažlic a celého chodského regionu.

Miloš Novotný, Společnost pro památník bitvy u Domažlic