„Celá tato akce má několik pozoruhodností. Když před dvěma lety rozezněl otec biskup zvon, který byl mistrovsky zrenovován, hrála zde na klávesy Barbora Vorlíčková, jež byla v naději. O několik dní později se jí děťátko narodilo. Pro mne je to symbol, že přicházel na svět nový život,“ řekl na úvod starosta obce Václav Pflug. Poté poděkoval všem přispěvatelům, jelikož oni byli tím základním a jediným kamenem stavby.

Původní kostel, jehož minulost sahá až do roku 1684, patřící řádu augustiniánů představoval významnou památku a pýchu obce Ždánov. V 60. letech 20. století však na kostele shořela střecha. Jinak nepoškozená stavba čekala na opravu, namísto toho ji bagry srovnaly se zemí. A právě znovu objevený zvon stál u zrodu kaple, které biskup Tomáš Holub v neděli dopoledne žehnal. „První symbol žehnání je voda, kterou světíme. Je znamením života a očisty.“

Tomáš Holub vysvětloval, co každý krok znamená a srovnával i přečtený úryvek z Bible se současností. „To čtení je staré tři tisíce let a jsou v něm věci, které platí i dnes,“ řekl Holub. Poté udělal olejem křížky do rohů a doprostřed oltáře, pod okna v kapli a nakonec zapálil kadidlo, s nímž také vstoupil do kaple, kterou zasvětil dvěma světcům – Kolomanovi a Pijovi. „Tato vaše kaple je symbolem toho, že jde i o nás. O uvědomění si dobra, které kaple symbolizuje, a že je možné začít znovu věci, které se pokazily,“ pronesl během svého kázání biskup a zároveň doufá, že nikoho už v budoucnu nenapadne na nově zbudovanou kapli na místě původního kostela vztáhnout ruku.

Kubík je nejmladším chovatelem a chodí do třetí třídy. Na výstavě ukázal pestrobarevné papoušky.
Mladí chovatelé mají svou první výstavu