„Setkání se bude konat v Domově důchodců ve Kdyni od 13 hodin,“ uvedl Deníku za domažlickou charitu Štěpán Glac.

Na Kdyňsku se vybralo při letošní Tříkrálové sbírce 206 140 korun. 65 % výtěžku sbírky se vrátí do regionu, 15 % půjde na podporu projektů Diecézní charity v Plzeňském kraji, 10 % poputuje jako humanitárnhí a rozvojová podpora do ciziny a po pěti procentech věnují organizátoři sbírky na její realůizaci a dále na projekty Charity v České republice.