„Pracovníci domažlického pracoviště ÚZSVM na základě šetření nedostatečně identifikovaného vlastníka tohoto majetku zjistili, že jeho posledním vlastníkem byla paní Marie H., která zemřela v 80. letech minulého století bez dědiců. ÚZSVM proto podal návrh na dodatečné projednání dědictví, na jehož základě pozemky připadly státu,“ vysvětlila Eva Spálenská z úřadu.

Zemědělské pozemky budou zdarma převedeny Státnímu pozemkovému úřadu a pozemek pod vodní plochou, který je součástí řeky Zubřiny, bude převeden na státní podnik Povodí Vltavy.

Nemovitosti s nedostatečně identifikovatelným vlastníkem jsou většinou takové, kdy nemovitost vedená v katastru nemovitostí nemá zapsaného žádného vlastníka a dále nemovitosti vlastníků, kteří v katastru nemovitostí uvedeni sice jsou, ale zápis neumožňuje jejich dostatečnou identifikaci.. Už na podzim pracoviště ÚZSVM v Domažlicích předalo Státnímu pozemkovému úřadu pozemky o celkové výměře 37 130 m² v katastrálních územích Domažlice, Trhanov a Zahořany u Domažlic.

Zimní kemp v Železné Rudě a děti na vedlejší sjezdovce.
Hotely lidé nahradili karavany a vyrazili do kempu na Šumavu