V prostorách Gymnázia J. Š. Baara totiž svůj nový školní rok zahájilo Universum (dříve Univerzita) třetího věku. Jedná se již o 3.ročník druhého cyklu.

Iniciátorka a koordinátorka tohoto projektu Jaroslava Wollerová jako zástupce městského úřadu uvítala místostarostu Karla Štípka.

„Vždy jsem si vážil moudrých lidí, kteří stále prahnou po vzdělání. Takovými lidmi jste i vy,“ uvedl v úvodu svého krátkého vystoupení.
„Někteří z vás jsou posluchači již šestým rokem, a tak jste důkazem, že myšlenka založit v Domažlicích Univerzitu 3. věku byla velice dobrá. Vaše vytrvalost svědčí také o vysoké úrovni přednášejících,“ dodal Štípek.

„Jeden můj kamarád stále říká, že život je krásný. Já bych ho doplnil, že život je krásný, ale pokud v něm chybí vědění, je o něco ochuzený,“ rozloučil se domažlický místostarosta s posluchači.

Autor: Jan Pek