Během července přišlo na Domažlicku o práci dalších sto čtyřicet lidí. Celkový počet nezaměstnaných sahá ke třem tisícům.

„Nárůst jsme v červenci očekávali, protože ke konci června končily pracovní poměry na doby určité,“ uvedla Vladimíra Bajgarová, vedoucí oddělení poradenství a zprostředkování Úřadu práce v Domažlicích.

Protože je oproti předešlým letem nezaměstnaných na Domažlicku mnohonásobně víc, pořádá domažlický úřad práce pro své registrované uchazeče o zaměstnání projekt zvaný Job Club.

Jedná se o třítýdenní kurz, kdy jeho účastníci získají přehled o základních komunikačních dovednostech, o zásadách správného prvního kontaktu s potencionálním zaměstnavatelem, základní orientaci v pracovně – právní problematice a seznamují se s nabídkou pracovních příležitostí na internetových stránkách jak úřadu práce, tak dalších zdrojů.

„Hlavním cílem je motivovat jeho účastníky k pracovnímu uplatnění, a to získáním základní orientace na trhu práce a nácvikem dovedností a technik vyhledávání zaměstnání. Snažíme se napomoci s vyrovnáním se s aktuální situací a nalézt vhodné pracovní uplatnění, které bude odpovídat možnostem a představám jednotlivých účastníků,“ říká lektorka Job Clubu Dagmar Koskubová ze společnosti Grafia.

Organizačně je Job Club rozdělen do více skupin a proto je určen pro široké spektrum uchazečů o práci.

Každý má šest sezení a zúčastňuje se ho skupina maximálně dvanácti lidí.

Ti, kteří jsou dlouho doma, ztrácejí kontakt s okolním světem.

Skupinová setkání v Job Clubu jim velice pomáhají v nalezení lepšího způsobu jak komunikovat.

„Potkávají se zde lidé s podobným osudem. Zjistí, že jsou i další, kteří mají totožné problémy. Vymění si zkušenosti a už tím si vlastně pomáhají. Za přispění nejrůznějších testů a modelových situací a výkladu pomalu nabývají ztracené sebejistoty, sebepoznání, což se promítne při závěrečném nácviku pracovních pohovorů „nanečisto,“ pokračuje Koskubová.

Podle zkušeností úřadu práce a potřeb uchazečů o zaměstnání probíhá od 19. května už čtvrtý Job Club.

„Tento poradenský program je hrazený z Evropského sociálního fondu, přesněji z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. V minulých letech jsme ho organizovali sami. Vedla ho naše pracovnice pro zprostředkování. Měli jsme s ním výborné zkušenosti, protože pak nastupovalo mnoho lidí do zaměstnání. Proto jsme se rozhodli z kapacitních důvodů koupit službu z produkce společnosti Grafia, která podobné programy zajišťuje i v dalších regionech Plzeňského kraje“ říká Bajgarová.

Absolventi Job Clubu jsou celkem spokojeni.

„Určitě jsme získali větší rozhled. Ale sehnat tady práci není vůbec jednoduché. Člověk by byl ochoten i dojíždět, ale muselo by se mu to kompenzovat. Další problém je věk. Pokud jste starší, máte opravdu mizivou šanci, že vás zaměstnají,“ říká účastník právě probíhajícího Job Clubu v Domažlicích. Podobné názory mají i jeho kolegové.