Jeho každoroční pouť a šíření celou Evropou je fascinující. Betlémské světlo – symbol míru a přátelství – přivezou skauti a skautky letos opět i do Domažlic.
Ale nejen tam – v sobotu 19. prosince se vlakem v 15:06 rozjede z Plzně do Domažlic a ve všech stanicích, kde vlak zastavuje, si jej budou moci lidé připálit a odnést do svých domovů.

Skauti a skautky z domažlického oddílu Ještěrky, kteří každoročně rozdávají Betlémské světlo v Domažlicích, doufají, že tak budou moci předat tento symbol pokoje a míru více lidem.

Stejně jako každý rok pak bude možné si pro betlémské světlo přijít i o Štědrém dnu od 10:00 do 11:30 k postrannímu vchodu do kostela Nanebevzetí Panny Marie na domažlickém náměstí nebo od 10:00 do 11:00 ke kostelu v Klenčí pod Čerchovem.

O tom, že rozdávání betlémského světla není snadný úkol, se jistě přesvědčil každý, kdo si pro ně někdy přišel: Skauti a skautky stojí o Štědrém dni, kdy se většina z nás nejraději zdržuje v teple svých domovů, celou hodinu a půl venku v mrazu a trpělivě zapalují jednu svíčku za druhou. Předávání světla navíc předchází několik dlouhých dní, kdy skauti a skautky o světlo neustále pečují, aby jim nezhaslo. Na otázku, jestli vynaložené úsilí stojí za to, odpovídá organizátorka rozdávání světla v Domažlicích Anežka Bednářová: „Určitě to za to stojí! Předávání betlémského světla je pro nás radostná událost. I když venku mrzneme, hřeje nás, jak se na nás lidé usmívají a děkují nám. Navíc betlémské světlo mohou předávat i naši nejmenší členové – kluci a holky, kteří se tak učí, že je správné a hezké dělat lidem radost a pomáhat jim."

Smysl akce pro skauty a skautky popisuje jejich starosta Josef Výprachtický: „Pro skauty je betlémské světlo symbolem míru, přátelství a klidu a jsem rád, že právě toto mohou skauti o Vánocích přinášet lidem do jejich domovů."

Plamen každoročně putuje z Betléma do Vídně, kde ho rakouští skauti předají skautským delegacím z celé Evropy. Letos se tak stalo v sobotu 12. prosince 2015 v kostele ve farnosti Neusimmering na náměstí Enkplatz a Češi u toho nechyběli. V pátek 18. prosince v 15 hodin světlo v pražské katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha převezmou od skautů a skautek zástupci církví, hlavního města Prahy, Českého rozhlasu a další významné osobnosti. Den poté – v sobotu 19. prosince – se betlémské světlo „rozjede" vlaky do celé republiky.

Světýlko zažehnuté v místě narození Ježíše Krista k nám letos dorazí již po dvacáté páté.

Myšlenka šíření předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do téměř všech zemí světa. Úplně poprvé plamínek přicestoval v roce 1986 letadlem do Lince, kde se jeho rozdávání stalo součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na pomoc postiženým dětem. K nám se betlémské světlo dostalo až po pádu čtyřicetileté komunistické vlády a v rukou exilových skautů putovalo v prosinci 1989 až pod sochu sv Václava v Praze. Autor: (mär)