„Získali jsme finanční podporu v pilotní výzvě grantového programu Zdravá pětka. Cílem programu je vzdělávání a osvěta v oblasti správných životních návyků, zejména v oblasti zdravé výživy,“ říká autorka domažlického projektu a předsedkyně MC Benjamínek Simona Váchalová Vroblová s tím, že projekt je zaměřený nejen na bulimii a anorexii, ale také na další poruchy, jako jsou bigorexie, drunkorexie, obezita, orthorexie a záchvatovité přejídání.

Projektový den na domažlickém náměstí, který moderoval Jiří Poór, se setkal se zájmem dětí i veřejnosti.

„Během dopoledních hodin chodily spousty školáků. Měli jsme pro ně připravené modelování, malování i spoustu drobných dárků,“ uvedla předsedkyně MC.

Na Domažlicku se projektu účastní 600 osob, a to z řad žáků, učitelů a metodiků prevence na základních školách. Jsou mezi nimi i rodiče starající se o malé děti.