Podle rozpočtového provizoria donedávna hospodařilo Město Bělá. Nyní už má schválený rozpočet.

Je tento dokument důležitý pro hospodaření města jiný než rozpočty předchozí?

„V letošním rozpočtu máme několik investičních akcí a současně i možností pro získání dotací. Takto by se daly například spolufinancovat bezbariérové chodníky v Dlouhé ulici, rekonstrukce komunikace ve Školní ulici i výměna oken v základní škole," reaguje na otázku Deníku bělský starosta Libor Picka.

Rozpočet města podle jeho slov obsahuje vše potřebné.

„Myslím si, že se nám podařilo pokrýt potřeby všech organizací, samozřejmě sportovců, turistů a dalších spolků. Například v Újezdě Svatého Kříže počítáme s větší rekonstrukcí kuželny a osvětlení. Myslím si, že členové spolků jsou spokojení a město tím pádem také," kvituje starosta.

Bylo těžké zapracovat do rozpočtu veškeré výdaje, museli se o nich zastupitelé dohadovat?

„Nemohu říci, že by sestavení rozpočtu předcházelo dlouhé dohadování. Shodli jsme se na tom, co je potřeba," konstatoval Picka.

V letošním plánu Bělských je také výstavba cyklostezky Bělá – Roudnice za 700 000 Kč.

„Tento záměr je ve stadiu žádostí o dotace, podali jsme žádosti na ROP Jihozápad, dále i žádost o dotaci na rekonstrukci Školní ulice. Chodníky v Dlouhé ulici bychom chtěli stavět za pomoci Státního fondu dopravní infrastruktury. Kvůli výměně oken ve škole jsme požádali o dotaci ministerstvo financí. Rozpracovanost našich záměrů je veliká, stejně tak i touha získat dotační peníze," prohlašuje starosta.

Kterým ze záměrů hodlají začít? „Tím, na nějž získáme nejdříve potvrzenou dotaci. Pokud se nám bude dařit a všechny dotace nám vyjdou, myslím si, že řadu věcí se nám podaří minimálně začít dělat letos a dokončit na jaře příštího roku. Některé akce by se daly stihnout do konce tohoto roku," tvrdí optimisticky.

První z letošních bělských investičních akcí už prakticky začala. Jedná se o vyhlídku, která by měla být hotová před XIV. letním srazem turistů, který bude Bělá hostit v červnu. Firma, která vyhlídku plus zázemí okolo ní postaví, již od města převzala staveniště.

Bělští každoročně zvelebují vzhled města, nezapomínají přitom ani na prostory pro jeho nejmladší obyvatele.

„Budeme provádět výměnu oken ve staré školní budově, která byla postavena někdy v roce 1930. Letos přijdou nová okna do této budovy, v příštím roce bychom chtěli stejným způsobem postupovat v tělocvičně a pak budeme pokračovat," říká starosta s tím, že kromě oken získá v tomto roce škola minimálně tři nové interaktivní tabule.

Město kromě toho věnuje značné prostředky sportovcům a spolkům.

„Kdybychom jim nepomáhali, tyto organizace by zanikly a nic by se tu nedělo. Je to zájmová činnost, která lidi i děti baví, a my jim chceme umožnit ji dělat," vysvětluje Picka s tím, že kromě zmíněného je v rozpočtu pamatováno na opravy návsí ve Smolově, Doubravce a Újezdě Svatého Kříže. Město se podílí i na úhradě nákladů lékařské ambulantní péče pro občany.

„Zatím nevím o ničem, co by se nám letos do rozpočtu nepodařilo začlenit. Pokud nám vyjde všechno, co jsme si naplánovali – tedy i dotace, o které jsme požádali, byl bych spokojený člověk," zakončil starosta Bělé Libor Picka.

Z rozpočtu Města  Bělá nad Radbuzou

Příjmy:       46 544 800 Kč

Výdaje:       43 979 400 Kč

Splátky                  úvěru:             200 000 Kč

Příspěvky z rozpočtu sportovcům a spolkům:

TJ START Bělá:

atletické závody Bělská pětka a Bělská míle 50 000 Kč, Mistrovství ČR v přespolním běhu 50 000 Kč, fotbalový oddíl (na dopravu) 100 000 Kč, školní sportovní klub (doprava) 80 000 Kč, oddíl stolního tenisu (doprava) 10 000 Kč, oddíl volejbalu (doprava) 20 000 Kč, oddíl lyžování (činnost) 30 000 Kč.

TJ Sokol Újezd Svatého Kříže – oddíl kuželek (provoz a oprava kuželny) 239 000 Kč Sportovně střelecký klub Újezd Svatého Kříže (provoz střelnice) 15 000 Kč

Klub českých turistů Bělá nad Radbuzou (návštěva ze Švýcarska) 20 000 Kč

TOM Orlíci (turistický odd. mládeže – činnost) 10 000 Kč

Český rybářský svaz Bělá (kroužek mladých rybářů, zakoupení náčiní) 20 000 Kč

Klub českého pohraničí Bělá (na činnost) 3 000 Kč

Úprava prostranství pro volnočasové aktivity v částech města (rekonstrukce návsí Smolov, Doubravka, Újezd Svatého Kříže) 1 075 000 Kč

Požární ochrana (SDH Bělá a SDH Újezd Sv. Kříže – zásahová jednotka, dále na činnost a vybavení) 1 276 000 K­č.