I méně zdatné děti, které sportu příliš neholdují, se bez problémů zapojily do dvoudenního setkání tří partnerských škol, kterým vyvrcholila druhá část projektu Comenius, jenž nesla název Sport bez hranic.

Zápolení v lehkoatletických disciplínách – skoku, běhu a hodu – bylo pojato netradičně, aby zaujalo i nesportovce. Hlavním smyslem akce nebyla snaha o rekordní zápisy do tabulek, ale prohloubení kamarádství poběžovických školáků s jejich vrstevníky z rakouského Peilsteinu a bavorského Oberviechtachu.

Dalším přínosem bylo, že si děti nenásilně osvojovaly německá slovíčka.

„Případné problémy s komunikací zcela smazal zápal do hry a soutěžení,“ konstatovala,“ koordinátorka projektu Comenius Miroslava Šebestová. Spolu s ní se o dvacet čtyři školáků na akci, kterou hostila partnerská škola z Bavorska, staralo dalších sedm pedagogů. Ve výpravě nechyběl ani Leoš Planeta, zkušený fotograf a spolupracovník projektu české televize Digináves.

Do Oberviechtachu přijelo ještě dalších deset dívek z poběžovické školy, která zkompletovala taneční skupinu pod vedením Romany Adamcové pro večerní vystoupení s klobouky. Bylo kulturním dárkem české výpravy pro ostatní účastníky závěrečné akce druhé části Comenia. „Obrovský aplaus v sálu menzy, který byl zaplněn do posledního místa, nás mile pohladil na duši,“ vzpomíná Šebestová.

Poběžovičtí při dvoudenní akci stihli navštívit i Centrum Bavaria – Bohemia v Schönsee a bazén v partnerském městě Oberviechtach.