Scénář napsal zkušený pedagog Siemensova gymnázia a dlouholetý vedoucí tamějšího divadelního kroužku Wolfgang Friedl na základě  informací, které studenti obou škol shromáždili během společného historického projektu, jemuž se věnovali v minulém školním roce. Neopomněl ani  několik konkrétních lidských osudů, které studenti poznali během rozhovorů s pamětníky. Od podzimu 2012 se uskutečnilo několik nácviků a zkoušek, jež se konaly střídavě v Domažlicích a v Regensburgu. Výsledek společného úsilí byl nedávno představen v prostorách Siemensova gymnázia bavorskému publiku. Do hlediště usedli nejen někteří pedagogové a studenti této školy, ale také zájemci z řad veřejnosti.

„Nácviky představení se nám zpočátku moc nedařily, byl při nich dost zmatek. Asi také proto, že hra je dost dlouhá. Naštěstí se ale všechno zlepšovalo, na premiéru jsme se vzchopili a myslím, že první představení se nám povedlo," shrnula své dojmy domažlická gymnazistka Diana Hrbáčková. „Trému jsme moc neměli, hůř na tom byli někteří Němci. Ale asi to bylo dáno tím, že hráli pro německé obecenstvo," dodala ještě.

„Když jsme začínali v Regensburgu zkoušet, měla jsem strach, že to nezvládneme, že nestihneme všechno pořádně nacvičit, ale nakonec se to povedlo a z představení mám opravdu radost," podělila se  o své pocity  její spolužačka z pátého ročníku šestiletého studia Lenka Veberová.

„Potěšilo nás, že po představení za námi přicházeli diváci, chválili nás a bylo vidět, že se jim představení líbilo," neskrývala Lenka Veberová svoji radost. Německo-česká hra zaujala i diváky z řad bavorské mládeže, jak potvrzuje postřeh Diany Hrbáčkové: „Přišli se na nás podívat i účastníci předcházejícího projektu, kteří říkali, že původně chtěli zůstat jenom do přestávky, ale představení se jim tak líbilo, že nakonec vydrželi až do konce."

Mezi spokojené diváky patřil rovněž ředitel Centra Bavaria Bohemia v Schönsee a bývalý starosta tohoto městečka Hans Eibauer, který po závěrečném potlesku zavítal mezi domažlické gymnazisty a nešetřil slovy chvály: „Vaše společné představení mě opravdu zaujalo, je silné svým obsahem. Líbila se mi také forma, jakou jste všechny příběhy ztvárnili. Někteří z vás mají opravdu herecký talent." Příznivé ohlasy zazněly také z řad pedagogů Siemensova gymnázia.Je tedy zřejmé, že Michaela Herbriková, Diana Hrbáčková, Matěj Klukan, Ivo Motyčák, Lucie Němcová, Nguyen Tra Mi, Manfred Schreiber, Rozálie Strenková a Lenka Veberová se v Regensburgu stali úspěšnými reprezentanty nejen své školy, ale i města Domažlice.

V pondělí 29. dubna se uskuteční domažlická premiéra, která bude mít formu školního představení pro studenty vyšších ročníků Gymnázia J. Š. Baara. Proto také byly provedeny určité změny scénáře, aby ve hře zaznělo více češtiny.

  Autor: Jan Pek