Dlouholetá snaha o vybudování důstojného pomníku husitské bitvy u Domažlic (1431) na vrchu Baldov postoupila do další fáze.  Poté, co vloni zastupitelé odhlasovali, že i nadále trvá záměr památník zhotovit, vyjádřil se k celé problematice odborným posudkem plzeňský Národní památkový úsek. Ten nedoporučil dostavbu osmdesát let stojící základního kamene – podstavce, který se mezitím stal sám o sobě kulturní památkou,  a nabádá ke zvážení možnosti postavit nové dílo někde v sousedství. Tento posudek je jedním z důležitých podkladů, na jejichž základě vydá závazné stanovisko k povolení stavby domažlický úsek památkové péče.

„Základní kámen by mohl zůstat ve své stávající podobě. Existuje totiž náhradní místo, kde by mohl památník stát," uvedl na posledním zasedání domažlického zastupitelstva Miloš  Novotný, předseda Společnosti pro památník bitvy u Domažlic. „Nejvyšší místo Baldova je totiž o kousek dál, než kde stojí základní kámen. Je v třešňové aleji asi 18 metrů od něj," dodal.

Společnost už dříve získala souhlas policie, ČEZu i telekomunikační firmy na postavení dvacet metrů vysoké rozhledny na tomto místě.

„Zastupitelstvo už dříve schválilo záměr zhotovit trvalý památník na Baldově bez přesné specifikace místa," reagoval starosta Miroslav Mach a dodal, že varianta jiného místa pro památník je věcí další diskuze.

„Byli bychom evropská či dokonce světová kuriozita, kdyby město mělo dva památníky jedné bitvy pár metrů od sebe. Navíc jeden z nich by nebyl památníkem bitvy, ale památníkem představ našich předků o tomto památníku," komentovala tuto možnost zastupitelka Jaroslava Wollerová.

„Ještě existuje možnost dostavby podle původního projektu ze 30. let. Tomu by z pohledu památkářů nemělo nic bránit," popsal další možné řešení baldovského  rébusu radní Zdeněk Novák.