Už pěknou řádku let se v Babylonu hovoří o novém obecním domě, kde by pod jednou střechou sídlily tři instituce – obecní úřadovna, mateřinka a informační centrum. Záměr byl v říjnu 2007 představen na srazu rodáků, ale dosud se nepodařilo získat na stavbu prostředky.

„Dotační titul pro tento druh stavby sice nebyl vypsán, ale chceme být připraveni," řekl tehdy starosta Miroslav Pazdera.

S velkou nadějí Babylonští podávali o dva roky později žádost o dotaci na stavbu obecního domu.

„Podali jsme žádost o peníze z Evropské unie na NUTS Jihozápad. Měli jsme ji na částku ve výši necelých 15 milionů korun bez DPH," uvedl v březnu 2010 starosta Pazdera s tím, že bohužel v Plzeňském a Jihočeském kraji uspěly pouze tři projekty.

„Bez dotací nemůžeme nic podobného dělat. Daně stačí na to, abychom si tady rozsvítili, zametli, odešli a přišli. To tak je. Stačí na provozní náklady, na další investice už nestačí. Je to pro nás hořká pilulka, neboť jsme si říkali: Jsme desátí ze žadatelů, vypadá to dobře," uvedl tehdy k planým nadějím na dotaci pro stavbu obecního domu babylonský starosta Pazdera.

Ani čtyři roky nato, letos v březnu, nemohl předstoupit starosta před občany s příznivější zprávou.

„Máme projekt i stavební povolení, ale nejsou peníze. Konkrétně mateřská škola má své za sebou. Obec Babylon by si zasloužila školku novou, která dětem nabídne kvalitní pobyt a také ekonomický provoz. Je tam problém s provozními náklady na topení. To je jedna stránka věci, také obecní úřad by si zasloužil důstojnější prostory, než je jedna šatna. Dokud budu v úřadu, nevzdám se myšlenky na Obecní dům v Babylonu," uvedl před necelým půlrokem Pazdera s tím, že od počátku myšlenky uběhly roky a výše investice každý rok stoupá, nyní by bylo potřeba odhadem 18 až 19 milionů korun.

Důkazem toho, že se Babylonští nevzdávají, je jejich žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení, již právě řeší Stavební úřad v Domažlicích. Ten vydal 20. srpna oznámení o tom, že zahájil řízení týkající se prodloužení platnosti stavebního povolení na stavbu Obecní dům Babylon, jehož součástí jsou i přípojky inženýrských sítí a zpevněné plochy.

„Vede nás k tomu realizace projektu, hlavně školka. Objekt mateřské školy je ve špatném stavu, to je neúnosné. Školka je ve stávajících prostorách spoustu let a je z hlediska provozu hodně problematická. Existují pouhá dvě východiska: Buď ji zrušit, nebo postavit něco nového. Z našeho pohledu je rozhodně lepší druhá možnost," uvedl Deníku starosta Babylonu.