Výraznou změnu lidé poznají hned při příchodu – vstup na pláž bude zdarma. Občerstvení, půjčování lodiček a další zpoplatněné aktivity se v areálu plovárny nesmějí provozovat z důvodu získané dotace na odbahnění rybníku, která byla podmíněna ukončením výdělečných činností.
„Ke změnám dochází i v systému zapůjčení kabinek,“ uvedl Jiří Houška, ředitel domažlického Plaveckého bazénu, pod jehož správu babylonské koupaliště spadá.

Kabina bude letos zdarma zapůjčena pouze těm zájemcům, kteří ji používali v uplynulé sezoně 2010 nebo se přihlásili k placenému podnájmu ještě před datem projednání nových podmínek v domažlické městské radě. „Vycházíme tak vstříc naším stálým zákazníkům,“ řekl Houška.

Převlékací místnost bude zájemcům poskytnuta bezplatně. Za zapůjčení klíče od kabiny bude vybrána vratná záloha pět set korun.
„Tato částka bude na konci sezony po vrácení klíče provozovateli koupaliště a předložení stvrzenky vrácena zpět plátci v plné výši,“ popsal nastavená pravidla ředitel.

Zaplatit vratnou zálohu a vyzvednout si klíče od kabin bude možné v červnu vždy v sobotu a neděli na pokladně koupaliště od 9 do 19 hodin.
Podobný režim bude platit i pro vrácení klíčů v září. Bude tak možno učinit opět vždy v sobotu a neděli, nejdéle však 18. září. Příjem klíčů a vracení zálohy bude probíhat opět na pokladně od 9 do 19 hodin.

Využívat kabinu bez zapůjčení klíče nebo používání jiných klíčů či bez zaplacené zálohy není dovoleno. Zápis o složení zálohy a vrácení klíče bude zakládat nárok na zapůjčení stejné kabiny i v příští rekreační sezoně 2012.

Pláž bude zpřístupněna od 1. června pro sportování a slunění. Rybník je v těchto dnech stále ještě napouštěn, proto koupací sezona ještě nebude zahájena. K tomu dojde poté, co budou známy příznivé výsledky hygienického rozboru vody, který bude proveden poté, co voda dosáhne hranice přepadu a bude z rybníka odtékat. „Do té doby nedoporučujeme lidem vstup do vody,“ dodal Jiří Houška.