Důvodem je spor firem, které se o dvaatřiceti­milionovou zakázku ucházely. V pořadí druhá firma podala námitku proti výsledku výběrového řízení a odvolala se k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Firma, která vyhrála se slibem provedení prací za pouhých 23 milionů, podle konkurence nesplnila všechny náležitosti a nedodržela zákonné postupy při výběrovém řízení. Úřad může výsledky potvrdit, může však vítěznou firmu vyloučit či celé řízení zrušit a vypsat nové.

Vedení města nechce ohrozit letošní sezonu a proto práce odloží na podzim. „Sezona začíná 15. května. Proto odbahnění a opravu hráze odložíme. Projekt je na dva roky, takže je čas do konce r. 2011,“ říká starosta Miroslav Mach.

Sešlo i ze záměru koupaliště pronajmout. Proti podnikateli, jenž kromě nájmu nabízel městu i vybudování tobogánu a zlepšení služeb, je vedena exekuce. Proto radní záměr pronájmu zrušili.

Vloni na podzim odlovení raci a škeble budou muset v náhradních nádržích zůstat ještě rok. „Určitě bude nutné přijmout opatření, minimálně kontroly náhradních lokalit, kde jsou živočichové deponováni. Zvířata by ale tím neměla být ohrožena. Jen se musí ohlídat manipulační řád na těchto plochách. Také bude nutné zopakovat odchyt při opětovném vypuštění,“ řekl Roman Rozínek ze specializované firmy, která odchyt vloni na podzim prováděla.

„I kdyby se odbahňovalo nyní, raci, škeble ani ryby by se na jaře zpátky nevraceli, protože na podzim by se rybník ještě vypouštěl,“ uvádí Jan Benda, ředitel Domažlických městských lesů.