Odbahněné dno rybníka, bezplatný vstup pro návštěvníky, absence stánků s občerstvením na pláži, odstraněné molo a nedořešený systém půjčování lodiček jsou některé z mnoha novinek, se kterými do letošní sezony vstupuje letovisko Babylon.

Padesát pět tisíc kubíků bahna bylo na dně babylonského rybníka, který v minulých měsících procházel očistnou kúrou. „Původní projekt na odbahnění přitom počítal s jedenačtyřiceti tisíci kubíky,“ uvedl domažlický starosta Miroslav Mach.

V majetku města Domažlice je vyhlášená lokalita od roku 1930. Během osmdesáti uplynulých sezon se dno nikdy od bahna nevyčistilo. K zásadním úpravám došlo poté, co se podařilo získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí (SFŽP), která pokryla 95% nákladů z částky 34,2 milionu korun. Podmínky pro přiznání dotace byly přísné. Kvůli nim dochází k celé řadě změn. Tou, kterou zaznamená každý z návštěvníků hned při příchodu, je skutečnost, že od letoška se nebude platit vstupné na pláž. Dotační projekt totiž nemohl být použit pro místo, na kterém by majitel provozoval komerční činnost, kterou je i příjem ze vstupného.

„Ze stejného důvodu nesmí být na pláži prodejní stánky, nesmíme půjčovat za úplatu lodičky ani pronajímat kabinky,“ popsal starosta. Klíče ke kabinkám budou zřejmě půjčovány za vratnou zálohu. Občerstvení budou zajišťovat provozovny mimo areál pláže rybníka. Z důvodu zastaralosti bylo odstraněno i molo se skákačkou.

V tomto týdnu definitivně začíná napouštění rybníka, do kterého se vejde 460 tisíc kubíků vody. „Zpoždění bylo způsobeno nutností vyřešit netěsnící spoj ve starém dřevěném výpustním potrubí na hrázi,“ vysvětlil Mach.

Vyčištěné dno babylonského rybníka včera kontrolovali pracovníci SFŽP. Na jejich závěrečném schválení provedených prací závisí zahájení napouštění přírodního koupaliště.

Zpátky do něj se po zvýšení hladiny vrátí i původní obyvatelé. „Před zahájením prací jsme z babylonského rybníka přemístili do bystřických rybníků devět tisíc raků,“ připomněl ředitel Domažlických městských lesů Jan Benda.

„Čeká nás i jednání s pracovníky Agentury ochrany přírody, kteří stanoví, jaké rybí osazenstvo bude vhodné do babylonského rybníka nasadit,“ doplnil starosta Mach.