Nejprve vše, co se podařilo v obci vylepšit vloni, a poté záměry pro letošní rok zazněly minulý čtvrtek na jednání babylonského zastupitelstva, na něž se dostavily zhruba tři desítky občanů.

Po schválení programu zasedání dostal slovo předseda finančního výboru, aby informoval o tom, jak obec hospodařila v uplynulém roce.

„Obec rozpočtovala příjmy ve výši 7,5 milionu korun a nakonec je tato částka vyšší, neboť do ní byla započtena dotace přesahující 3 miliony korun, která byla použita na sportovní areál. Proti tomu stály výdaje 9,388 milionu korun. Ve výdajích jsou zahrnuty všechny mandatorní výdaje obce a následně splátky úvěru, který si obec musela vzít na úhradu investic a prostřednictvím dotace obdržet peníze zpět," nastínil hospodaření Tomáš Hrubý.

„Největším projektem byla rekonstrukce tenisových kurtů a dobudování dětského hřiště. Celkové náklady činily 4 040 000 korun, z toho měla dotace pokrýt 85 % způsobilých výdajů, ale nakonec byla dotace pokrácena o zhruba 80 tisíc, neboť nebyly akceptovány výdaje do laviček a tenisových sítí. Bběhem roku a půl, které uplynuly od schválení projektu, byly tyto věci zahrnuty do výdajů nezpůsobilých. Nicméně jsme získali částku 3,4 milionu korun, což je významná suma v rozpočtu naší obce. Díky ROPu se podařilo tento záměr realizovat," přiblížil starosta Miroslav Pazdera.

Uvedená vylepšení bere jako významný dopad na život obce.

„Dopad má rozhodně pozitivní, protože už jen to, jakým způsobem se oživily tenisové kurty a jak se zapojila mládež, to kvituji s velkým povděkem. Přitáhlo to lidi a vedlo k posílení cestovního ruchu. Zpětnou vazbu určitě poznáme z referencí návštěvníků, kteří sem jezdí. Co se týče dětského hřiště, myslím si, že ze zapleveleného území je velice hezky založený park, který je pěknou procházkovou zónou nejen pro vás, občany, ale také pro návštěvníky Babylonu," zhodnotil loňskou největší investici starosta.

Rozpočet Babylonu   na rok 2014

Příjmy:                    4 614 744 Kč

Výdaje obce:         4 049 164 Kč

Splátka úvěru:          560 748 Kč

Celkem výd.:         4 609 912 Kč

Také letos chtějí Babylonští ve svém úsilí zvelebovat obec nadále pokračovat.

„Jedna z věcí, které bychom rádi udělali, je rekonstrukce pomníku padlým v I. světové válce. Je na návsi a už si opravu zaslouží. Tam máme záměr udělat rekonstrukci chodníku a doupravit náves, opravit propadlé dlažby a osadit novou zeleň za tu, která uhynula," prohlásil starosta Pazdera.

V Babylonu to letos nebude jediná úprava vzhledu.

„Pak bychom společně s pomníkem rádi upravili alej vedoucí k hotelu Praha. Když přijde velký vítr, padají ze stromů suché větve a je to nebezpečné. Údržba jediného stromu obnáší náklady kolem tří tisíc korun, takže jsme podali na Krajský úřad Plzeňského kraje žádost o finanční podporu projektu revitalizace a rekonstrukce veřejného prostranství. Už jsme obdrželi od Kraje příspěvek 100 000 korun," pochvaloval si starosta s tím, že úpravy pomníku a aleje by měly stát přibližně 160 tisíc korun.

V loňském roce už začali Babylonští provádět úpravy rybníčku, ve kterých chtějí pokračovat.

„Hráz není v dobrém technickém stavu a cesta, která je za ním, se propadla a v jedné části se sesouvá břeh. Nebylo možné opravy dodělat, neboť se jedná o vodní dílo, je potřeba vodoprávní povolení na stavbu opěrné zdi a ´požeráku´. Máme hotový projekt na čištění, je zkonzultovaný s životním prostředím a zbývá dotáhnout stavebně – technickou část. Cena se bude pohybovat kolem 1,2 milionu korun a musíme být připraveni na vyhlášení titulu k získání dotace na uvedené práce," uvedl k dalšímu investičnímu záměru starosta.

Zdroj: Youtube