„Zákazníci módního řetězce KiK přispívají pravidelně do zákaznické sbírky, jež se zaměřuje na azylové domy pro matky s dětmi. V každé ze 190 prodejen v Česku mohli zákazníci až do března letošního roku přispívat do speciálně označených pokladniček," řekl zástupce společnosti Marek Vomočil, který dar osobně předal vedoucí azylového domu Dagmar Řezáčové.

„Naším posláním je poskytovat pomoc spojenou s přechodným ubytováním ženám s dětmi a těhotným ženám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Současně poskytujeme sociální poradenství, které ženám usnadní návrat do běžného života. Jsme rádi, že jsme se stali součástí projektu, získané peníze ze sbírky využijeme při úpravách prostor či na různé aktivity pro děti," říká Dagmar Řezáčová.